гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ

Угода користувача

1. Терміни

Сайт (далі – Сайт) – веб-сайт www.dila.ua, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «МЛ «ДІЛА» (ТОВ «МЛ «ДІЛА») (далі – Товариство).

Користувач - фізична дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку, прийняла усі умови цієї Угоди, а за необхідності має відповідні повноваження (в т.ч. як законний представник неповнолітніх дітей).

Сервіс «Особистий кабінет» (далі – Особистий кабінет, Сервіс) – розміщений на Сайті онлайн сервіс www.dila.ua/cabinet, що надається Товариством для самостійного доступу Користувачу через мережу Інтернет до результатів медичних діагностичних лабораторних досліджень, що виконані Товариством з обмеженою відповідальністю «МЛ «ДІЛА» (ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики від 22.11.2012 р. серія АД № 071280, видана Міністерством охорони здоров'я України безстроково).

Аутентифікаційні дані – логін, пароль, індивідуальний код замовлення Користувача та код підтвердження, які використовуються Користувачем для доступу до Сервісу через мережу Інтернет:

Індивідуальний код замовлення (ІКЗ) - набір символів, що повідомляється Користувачу Товариством при замовленні досліджень і необхідний при реєстрації Користувача.

Логін - ідентифікатор Користувача.

Пароль - буквено-цифрова комбінація, що фіксується Користувачем з використанням інструментарію Сервісу і призначається для верифікації особи Користувача при доступі до Сервісу.

Код підтвердження – одноразовий набір цифр, що надсилається Сервісом Користувачу у SMS-повідомленні на номер мобільного телефону Користувача при кожному вході до Особистого кабінету.

Лікар – фахівець з вищою медичною освітою, сертифікатом лікаря-спеціаліста, посвідченням про присвоєння /підтвердження кваліфікаційної категорії зі своєї спеціальності та іншими необхідними повноваженнями на провадження медичної практики, що зареєструвався на Сайті в Сервісі «Особистий кабінет лікаря». Лікар може отримувати на розсуд Користувача доступ до результатів досліджень за допомогою сервісів Сайту.

 

2. Предмет Угоди

2.1. Предметом цієї Угоди користувача (далі - Угода) є надання Товариством Користувачеві можливості скористатися Сервісом на веб-сайті www.dila.ua.

2.2. Користування Сервісом можливе після прийняття Користувачем усіх умов цієї Угоди без будь-яких виключень чи застережень, що здійснюється при реєстрації на Сайті. Користування Сервісом є безоплатним для Користувача.

 

3. Загальні положення

3.1. За допомогою сервісів Сайту здійснюються:

Перегляд Користувачем результатів досліджень;

Можливість надання Користувачем за його власним розсудом доступу до результатів досліджень третім особам (зокрема, лікарям);

Інформування Користувачів, в тому числі у вигляді повідомлень згідно з цією Угодою;

Інші дії згідно з законодавством України.

3.2. Користувач здійснює реєстрацію на Сайті та доступ до Сервісу за допомогою аутентифікаційних даних. Пароль може бути змінений Користувачем в будь-який момент.

3.3. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, наданих ним при реєстрації та використанні Сервісу, а також за їх своєчасне оновлення шляхом інформування Товариства про зміни.

3.4. Користувач зобов'язується самостійно вживати необхідних заходів щодо: захисту інформації, яку Користувач отримує за допомогою Сервісу; захисту аутентифікаційних даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб; інформаційної захищеності та безпеки свого комп'ютера /мобільного телефону.

Користувач визнає, що будь-яке використання Сервісу за допомогою його аутентифікаційних даних буде вважатися виконаним самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач повідомив Товариство про несанкціонований доступ або підозри щодо несанкціонованого доступу до Сервісу.

3.5. Користувач може відновити доступ до Сервісу за допомогою Сайту та Сервісу.

3.6. Користувач не має права вносити будь-які зміни до програмного забезпечення Сайту /Сервісу, здійснювати дії, що перешкоджають, порушують його функціонування, змінюють дизайн, оригінальну конфігурацію або зміст, використовувати його в інших цілях, ніж зазначені у цій Угоді та /або на Сайті.

3.7. Товариство має право:

призупиняти роботу Сервісу для проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру;

оновлювати зміст, функціональні можливості Сервісу, запроваджувати додаткові заходи безпеки в будь-який час на свій розсуд;

з метою організації працездатності Сайту /Сервісу залучати третіх осіб, що надають послуги з його розробки, супроводження згідно з договірними відносинами з Товариством, що включають вимоги щодо дотримання ними конфіденційності та захисту персональних даних згідно з законодавством України;

розміщувати на Сайті інформаційно-рекламні матеріали;

направляти Користувачу повідомлення в Сервісі, SMS-повідомленнях, електронною поштою щодо актуальних пропозицій, послуг тощо.

 

4. Персональні дані  

4.1. Обробка даних фізичних осіб, в тому числі результатів лабораторних досліджень, відомостей стосовно стану здоров’я (далі – персональні дані), здійснюється відповідно до законодавства України і згоди Користувача, наданої Користувачем при прийнятті положень цієї Угоди на Сайті.

4.2. Реєструючись на Сайті, Користувач як суб’єкт персональних даних та/або законний представник суб’єкта персональних даних повністю приймає усі положення цієї Угоди щодо персональних даних і цим надає згоду обробку персональних даних за умови дотримання їх захисту з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних», з метою надання Товариством сервісів і послуг Користувачу, доступу до даних третім особам на розсуд Користувача, а також комунікацій з Користувачем (наприклад, інформування у повідомленнях в Сервісі, SMS-повідомленнях, електронною поштою щодо актуальних пропозицій, послуг тощо).

Користувач санкціонує розміщення в Особистому кабінеті персональних даних (в тому числі результатів досліджень) Користувача та/або особи, законним представником якої він є.

4.3. Користувач погоджується, що з метою кращого налаштування Сервісу Товариство може опрацьовувати та використовувати узагальнену (не персоніфіковану) статистичну інформацію про використання користувачами Сервісу, що збирається з використанням в т.ч. куки-файлів, статистичних он-лайн сервісів тощо.

 

5. Конфіденційність

5.1. Товариство вживає всіх необхідних заходів для захисту, збереження конфіденційності та цілісності даних Користувача. З цією метою на Сайті/ Сервісі використовується програмне забезпечення надійних розробників, сучасні методи інформаційної безпеки, процедури контролю доступу, а також інші організаційно-технічні заходи.

5.2. При наданні Користувачем доступу до персональних даних третім особам (лікарям), Користувач усвідомлює, що Товариство не проводить перевірки таких третіх осіб, зокрема, лікарів щодо кваліфікації та повноважень. Товариство не несе відповідальності за недотримання режиму конфіденційності такими третіми особами чи інші наслідки.

5.3. Товариство не несе відповідальності за збереження, конфіденційність даних Користувача у разі порушення Користувачем вимог безпеки, в т.ч. щодо збереження аутентифікаційних даних.

 

6. Інтелектуальна власність

6.1. Сайт, його окремі компоненти, дизайн, зміст, будь-які тексти, зображення, програмний код, сервіси, логотипи, торговельні марки, найменування, інші об'єкти інтелектуальної власності, які розміщені на Сайті, належать Товариству, права інтелектуальної власності охороняються законом. Використання зазначених об'єктів, їх відтворення, поширення, публікація, перетворення або будь-які інші подібні дії заборонені без письмового дозволу Товариства.

6.2. Ця Угода не надає ніяких прав чи ліцензій на використання будь-яких об’єктів інтелектуальної власності, усі права залишаються за Товариством.

6.3. Користувачі / інші особи можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення права інтелектуальної власності на об'єкти, розміщені на Сайті, в повідомленнях Сервісу, SMS-повідомленнях, електронних листах.

 

7. Відповідальність

7.1. Товариство, інші особи, що брали участь у розробці, супроводженні Сайту, ні за яких обставин не несуть жодних зобов’язань та відповідальності за будь-які збитки, що можуть виникнути у зв’язку з користуванням або неможливістю користування Сайтом /Сервісом.

7.2. У разі виникнення збоїв в телекомунікаційних чи енергетичних мережах, Товариство не несе відповідальності за тимчасову недоступність Сервісу.

7.3. Користувач несе відповідальність у разі порушення Користувачем цієї Угоди або законодавства України при використанні Сайту /Сервісу, що може завдати шкоди Товариству чи будь-яким третім особам.

7.4. Товариство не несе відповідальності за функціонування посилань на зовнішні сайти, розміщених на Сайті. Такі сайти не контролюються Товариством, а отже Товариство не відповідає за їх дії, а також за будь-які збитки, які можуть виникнути в результаті їх використання.

7.5. Сайт не надає послуги по медичному консультуванню. Розміщена на Сайті / Сервісі інформація не може замінити консультацію у лікаря і не може бути використана для самостійної постановки діагнозу та самолікування. Товариство не несе відповідальності за діагнози, встановлені самостійно або третіми особами на підставі інформації, що міститься на Сайті / Сервісі, призначене лікування та пов'язані з цим наслідки.

7.6. З метою вирішення спірних питань у зв'язку з цією Угодою, Користувач насамперед звертається до Товариства. Спори стосовно умов використання і доступу до Сервісу вирішуються згідно з законодавством України.

 

8. Інші умови

8.1. Товариство має право в будь-який час вносити зміни до цієї Угоди без отримання згоди Користувача на такі зміни. Зміни до цієї Угоди набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті, якщо інший строк набрання чинності не визначений додатково. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Угоди, Товариство пропонує відмовитися від використання Сервісу.

8.2. У всіх випадках, що не врегульовані положеннями цієї Угоди, застосовується законодавство України.

8.3. У випадку визнання недійсною будь-якої частини цієї Угоди, інші її частини залишатимуться чинними.

 

9. Контакти

Контакти для звернень при виникненні запитань або побажань щодо роботи Сайту:

[email protected]

0 800 217 887, 0 800 752 180  - Єдина інформаційна служба

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЛ «ДІЛА» 

01103, м. Київ, вул. проф. Підвисоцького, буд. 6 А

Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому