0 800 606 777
0 800 752 180 всеукраїнські номери
(044) 531 94 89 для міста Київ
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ

Політика Медичної лабораторії ДІЛА у сфері якості

11.10.2016

Девіз: Якісна лабораторна діагностика – запорука ефективного лікування.

Мета політики у сфері якості

Задоволення потреб різних категорій Споживачів за рахунок виробництва гарантовано точних і достовірних медичних лабораторних досліджень і надання якісного сервісу відповідно до очікувань Споживачів.

Основні завдання у сфері якості:

 • відповідність законодавчим вимогам і вимогам міжнародних стандартів «ISO 9001:2008 – Системи менеджменту якості. Вимоги» і «ISO 15189:2012 – Спеціальні вимоги до якості й компетентності медичних лабораторій»;
 • встановлення найвищого пріоритету для вирішення питань у сфері вдосконалення якості;
 • забезпечення якості й надійності досліджень, які проводяться Медичною лабораторією ДІЛА;
 • культивування особистої відповідальності за якість роботи працівників усіх підрозділів і рівнів;
 • попередження зниження якості досліджень і обслуговування клієнтів;
 • відповідність індивідуальним, соціальним і регламентним вимогам, а також постійне підвищення результативності системи керування якістю;
 • систематичне підвищення компетенції та професійної підготовки персоналу;
 • забезпечення контролю на всіх етапах робочого процесу, який здійснює компанія;
 • забезпечення незалежності системи якості від впливу зовнішніх і внутрішніх факторів;
 • гарантування соціальної відповідальності за прийняті рішення і результати діяльності;
 • організація процесів лабораторії відповідно до принципів загального керування якістю – TQM (Total Quality Management).

Шляхи досягнення поставлених завдань:

 • усвідомлення і виконання керівництвом ролі лідерів у роботі із забезпечення якості;
 • розробка, впровадження та сертифікація системи керування якістю відповідно до вимог стандартів ISO 9001:2008 та ISO 15189:2012;
 • організація збору й аналіз інформації з вивчення задоволеності споживачів якістю проведених у Медичній лабораторії ДІЛА досліджень (ефективність політики у сфері якості підтверджується виключно позитивними висновками Замовників);
 • удосконалювання системи моніторингу та ініціювання зовнішнього контролю якості;
 • забезпечення стабільно високої якості робіт незалежно від обсягу;
 • виконання кожним виконавцем роботи на високому професійному рівні і відповідно до внутрішніх стандартів лабораторії;
 • підвищення професійної майстерності всіх працівників і підтримка їхньої зацікавленості в забезпеченні необхідного рівня якості;
 • підвищення якості за рахунок вдосконалення технологій.


Найвище керівництво Медичної лабораторії ДІЛА виступає гарантом реалізації Політики у сфері якості й зобов'язується забезпечувати результативне виконання процесів, ефективне функціонування системи керування якістю.

0
Дослідження і ціни
Наші Відділення
Отримати результат