0 800 217 887 всеукраїнські номери (044) 364 49 91 для міста Київ
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ
Вхід в кабінет

Проінсулін інтактний

Повернутися

Загальна характеристика

Інсулін синтезується бета-клітинами підшлункової залози у вигляді попередника - препроінсуліну, з якого після відщеплення пептиду утворюється проінсулін. Під дією серинових ендопептидаз РС2 і РС1/3 відщеплюється С-пептид. Результатом процесів перетворення проінсуліну в інсулін є надходження інсуліну і С-пептиду в секреторні гранули. Переваги маркеру:• підвищення рівня Проінсуліну – предиктор розвитку цукрового діабету 2 типу, макросудинних подій протягом наступних 2-7 років (підвищений рівень глюкози в плазмі натще, патологічний результат глюкозо-толерантного тесту (ГТТ), та /або HbA1c є маркерами явних порушень вуглеводного обміну). • Проінсулін-маркер синтезу інсуліну, С-пептид-маркер секреції інсуліну; період напіврозпаду Проінсуліну~30хв,інсуліну~10хв, при дослідженні лише інсуліну, проінсулін дає перехресні реакції. Тобто Проінсулін–стабільний, достовірний маркер оцінки функції бета-клітин,• HOMA широко використовується в епідеміологічних дослідженнях, Проінсулін–достовірний маркер індивідуальної оцінки інсулінорезистентності.Оцінка рівня Проінсуліну в веденні пацієнтів з ризиком або явним порушенням вуглеводного обміну. 1.Пацєнт в групі ризику розвитку діабету (в тому числі-жінки, які планують вагітність) - рівень Проінсуліну в референсному діапазоні – рекомендується контролювати рівень Проінсуліну 1 раз/рік. - рівень Проінсуліну підвищений – провести глюкозотолерантний тест (ГТТ) та оцінити судинний статус пацієнта. Рекомендації:А. Проінсулін-позитивним, ГТТ негативним пацієнтам: рекомендувати зміну способа життя, регулярно виміряти рівень глюкози (щотижня) до та після прийому їжі (з метою вчасно зафіксувати час початку цукрового діабету)Б. Проінсулін-позитивним пацієнтам у яких при ГТТ виявлено цукровий діабет 2 типу: використовувати препарати-протектори функції бета-клітин (агоністи GLP-1, інгібітори ДПП IV, інгібітори SGLT2, інсулін, піоглітазон), або препарат з нейтральною дією на рівень проінсуліну (метформін). Необхідно запобігати застосування препаратів сульфонілсечовини, глінідів.В. Моніторинг рівня Проінсуліну: лікування ефективне, якщо рівень Проінсуліну знижується.У здорових людей Проінсулін синтезується в кількості 1-3% (в крові циркулює близько 15% проінсуліну у вигляді проінсуліну інтактного та близько 5% проміжних речовин). Секреція інсуліну і С-пептиду з секреторних гранул відбувається в еквімолярних кількостях.Дослідження Проінсуліну, Інсуліну, С-пептиду, Глікованого гемоглобіну в комплексі 1. дозволяє з оцінити синтез та секрецію інсуліну2. у пацієнтів з гіперглікемією - підбір препарата, оцінка адекватності терапії ЦД 2 типу2.у пацієнтів з гіпоглікемічними станами-достовірна дифдіагностика гіпоглікемічних станів / інсуліноми (чутливість для інсуліну та С-пептиду становить 85%, для проінсуліну - 90%. Викид інсуліну при інсуліномі може бути періодичним, однак стимулює викид незрілих гранул з проінсуліном, відповідно-проінсулін стабільно підвищується в крові)Дослідження Проінсуліну та індексу НОМА в комплексі–дозволяє провести достовірну діагностику та моніторинг лікування інсулінорезистентності.

Тип біоматеріалу та способи взяття:

Тип БМ
Венозна кров

Правила підготовки пацієнта

Стандартні умови: Вранці до 11-00, натщесерце, через 8-12 годин періоду голодування. Важливо: Погодити з лікарем можливість проведення натщесерце та / або після навантаження глюкозою, їжею. Можливо: Протягом робочого дня діагностичного відділення МЛ "ДІЛА". Перерва не менше 6 годин після прийому їжі (повинна бути виключена жирна їжа).

У лабораторному довіднику можна ознайомитися з докладним описом дослідження

Ціна і терміни дослідження:

Назва дослідження
Ціна (грн.)
Термін
Терміново!
Вибрати
Проінсулін інтактний
Ціна (грн.) 850
Термін 5 дн.
Терміново!
Вибрані дослідження
Немає замовлень
Завантажте наші додатки
для iOS та Android

На початок