Укр
icon
icon
7:00 - 20:00
Гаряча лінія для пацієнтів
0 800 217 887
Консультація лікаря для пацієнтів
0 800 219 696
Гаряча лінія для лікарів
0 800 752 180
Гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
Гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ
Повернутися

Проінсулін інтактний

clock icon Термін виконання: 7 дн.
980 грн

Діагностичний напрямок

Оцінка стану вуглеводного обміну

Загальна характеристика

Інсулін синтезується бета-клітинами підшлункової залози у вигляді попередника - препроінсуліну, з якого після відщеплення пептиду утворюється проінсулін. Під дією серинових ендопептидаз РС2 і РС1/3 відщеплюється С-пептид. Результатом процесів перетворення проінсуліну в інсулін є надходження інсуліну і С-пептиду в секреторні гранули.
Переваги маркеру:
• підвищення рівня Проінсуліну – предиктор розвитку цукрового діабету 2 типу, макросудинних подій протягом наступних 2-7 років (підвищений рівень глюкози в плазмі натще, патологічний результат глюкозо-толерантного тесту (ГТТ), та /або HbA1c є маркерами явних порушень вуглеводного обміну).
• Проінсулін-маркер синтезу інсуліну, С-пептид-маркер секреції інсуліну; період напіврозпаду Проінсуліну~30хв,інсуліну~10хв, при дослідженні лише інсуліну, проінсулін дає перехресні реакції. Тобто Проінсулін–стабільний, достовірний маркер оцінки функції бета-клітин,
• HOMA широко використовується в епідеміологічних дослідженнях, Проінсулін–достовірний маркер індивідуальної оцінки інсулінорезистентності.
Оцінка рівня Проінсуліну в веденні пацієнтів з ризиком або явним порушенням вуглеводного обміну.
1.Пацєнт в групі ризику розвитку діабету (в тому числі-жінки, які планують вагітність)
- рівень Проінсуліну в референсному діапазоні – рекомендується контролювати рівень Проінсуліну 1 раз/рік.
- рівень Проінсуліну підвищений – провести глюкозотолерантний тест (ГТТ) та оцінити судинний статус пацієнта. Рекомендації:
А. Проінсулін-позитивним, ГТТ негативним пацієнтам: рекомендувати зміну способа життя, регулярно виміряти рівень глюкози (щотижня) до та після прийому їжі (з метою вчасно зафіксувати час початку цукрового діабету)
Б. Проінсулін-позитивним пацієнтам у яких при ГТТ виявлено цукровий діабет 2 типу: використовувати препарати-протектори функції бета-клітин (агоністи GLP-1, інгібітори ДПП IV, інгібітори SGLT2, інсулін, піоглітазон), або препарат з нейтральною дією на рівень проінсуліну (метформін). Необхідно запобігати застосування препаратів сульфонілсечовини, глінідів.
В. Моніторинг рівня Проінсуліну: лікування ефективне, якщо рівень Проінсуліну знижується.
У здорових людей Проінсулін синтезується в кількості 1-3% (в крові циркулює близько 15% проінсуліну у вигляді проінсуліну інтактного та близько 5% проміжних речовин). Секреція інсуліну і С-пептиду з секреторних гранул відбувається в еквімолярних кількостях.
Дослідження Проінсуліну, Інсуліну, С-пептиду, Глікованого гемоглобіну в комплексі
1. дозволяє з оцінити синтез та секрецію інсуліну
2. у пацієнтів з гіперглікемією - підбір препарата, оцінка адекватності терапії ЦД 2 типу
2.у пацієнтів з гіпоглікемічними станами-достовірна дифдіагностика гіпоглікемічних станів / інсуліноми (чутливість для інсуліну та С-пептиду становить 85%, для проінсуліну - 90%. Викид інсуліну при інсуліномі може бути періодичним, однак стимулює викид незрілих гранул з проінсуліном, відповідно-проінсулін стабільно підвищується в крові)
Дослідження Проінсуліну та індексу НОМА в комплексі–дозволяє провести достовірну діагностику та моніторинг лікування інсулінорезистентності.

Показання для призначення

1. В групах ризику розвитку ЦД 2 типу (особливо – жінкам, які планують вагітність)
-скринінг ризику розвитку цукрового діабету 2 типу
- діагностика інсулінорезистентності та прогноз судинних ускладнень
2. При ЦД 2 типу - вибір препарата для терапії ЦД 2 типу, маркер адекватності терапії, моніторинг лікування
3. Дифдіагностика гіпоглікемічних станів; діагностика, післяопераційний моніторинг інсуліноми;
4. Диференціальна діагностика діабету 1 і 2 типів;
5. Підозра на дефіцит ферменту конвертази РС1 / 3 (веде до відхилень у переробці пептидних гормонів і, відповідно, до діабету, ожиріння, ниркової недостатності, безпліддя. У крові - зниження інсуліну, кортизолу. Такі пацієнти, як правило, мають руде волосся незалежно від раси)

Маркер

Маркер порушення синтезу інсуліну. Високочутливий маркер інсуліноми.

Клінічна значущість

1. Cкринінг ризику розвитку цукрового діабету 2 типу - діагностика інсулінорезистентності та прогноз судинних ускладнень 2. При ЦД 2 типу - вибір препарата для терапії ЦД 2 типу, маркер адекватності терапії, моніторинг лікування 3. Дифдіагностика гіпоглікемічних станів; діагностика, післяопераційний моніторинг інсуліноми; 4. Диференціальна діагностика діабету 1 і 2 типів; 5. Підозра на дефіцит ферменту конвертази РС1 / 3.

Склад показників:

Проінсулін інтактний

Метод: Твердофазний імуноферментний аналіз
Діапазон вимірювань: 0.36 - 115
Одиниця виміру: Пікомоль на літр

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 130Р
< 7,25

                                  

Правила підготовки пацієнта

венозна кров

Умови підготовки (якщо інше не визначено лікарем):За 8 годин Витримати голодування, виключити жирну їжу. Можна пити воду. Погодити з лікарем проведення натщесерце і / або після навантаження глюкозою, їжею.

Правила доставки біоматеріалів до лабораторії

венозна кров

Біоматеріал для дослідження: плазма ВК ЕДТА / гель / ІФА. Тип пробірки, об’єм БМ в пробірці: Вакутейнер з ЕДТА з розподільним гелем, 5,0 мл. ПреА обробка перед транспортуванням: центрифуговану пробірку зберігати в холодильнику. Умови доставки: Температура від 2 до 8 градусів, 24 год.

Інтерференція:

 • Високі концентрації гемоглобіну, білірубіну та тригліцеридів можуть впливати на результати дослідження

Інтерпретація:

 • • при інсулінонезалежному діабеті-прогноз розвитку, явний ЦД 2 типу,
  • при недавно діагностованому інсулінзалежному діабеті,
  • при інсуліномі,
  • після їжі,
  • у пацієнтів похилого віку,
  • у вагітних,
  • при функціональній гіпоглікемії і гіперінсулінемії,
  • у пацієнтів з ЦД та ожирінням,
  • при дефіциті ферменту конвертази РС1/3 (при цьому рівень інсуліну знижений),
  • при хронічній нирковій недостатності, гіпертиреозі, цирозі печінки

  Підвищення у пацієнтів з гіпоглікемією
  характерне для інсуліноми
 • ефективність / адекватність терапії ЦД 2 типу, голодування, виснаження бета-клітин (абсолютна інсулінова недостатність), панкреатектомія
Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому