гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ

NK-клітинна ланка (NK-загальні, цитолітичні, цитокінпродукуючі, активовані)

Повернутися

Діагностичний напрямок

Оцінка стану імунної системи

Загальна характеристика

"NK-клітини представляють собою особливу популяцію великих гранулярних лімфоцитів, здатних руйнувати клітини-мішені, інфіковані вірусами та іншими внутрішньоклітинними антигенами, мутовані пухлинні клітини, а також інші клітини аллогенного і ксеногенного походження. Літична активність NK-клітин проявляється при первинному контакті без попередньої сенсибілізації , на відміну від Т-клітин. Популяція NK-клітин володіє достатньою гетерогенністю за своїм складом. Виділяють декілька їх субтипів, а саме пре-NK-клітини, зрілі NK-клітини і активовані NK-клітини. Дана особливість пов'язана з різною експресією маркерів клітинної поверхні. Субпопуляція CD16 CD56 становить приблизно 80-90% від NK-клітин периферичної крові, вони слабо секретують цитокіни, але мають високу цитолітичну активність. Субпопуляція CD3-CD16 CD56 складає приблизно 10-20% від загальної кількості NK-клітин. У відповідь на стимуляцію IL-2 дана популяція клітин здатна секретувати IFN-гамма, TNF-бета, IL-10, IL-13 і має меншу цитолітичну активність.

Показання для призначення

• Діагностика різних патологічних станів, пов'язаних з порушення NK-клітинної ланки імунітету. • Оцінка ефективності корекції порушень імунітету.

Маркер

Маркер порушень NK-клітинної ланки імунітету

Клінічна значущість

Прийнято вважати, що вираженість лізису відображає здатність NK-клітин забезпечувати еффекторну реакцію (цитоліз) природних клітин-мішеней - клітин, інфікованих вірусами, трансформованих або тих, що піддалися різним стресорним впливам.
Активність NK-клітин може послаблюватися з віком, а також при різних захворюваннях.
При розвитку пухлин активність NK-клітин спочатку зростає, потім ослаблюється. NK-клітини також можуть бути причетні до розвитку иммунопатології.

Склад показників:

NK-клітини цитокінпродукуючі (CD45+CD3-CD16dim-to-negCD56bright)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
2 - 7

                                  

Загальні NK-клітини (LGL) (CD45+CD3-CD16+56+) %

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
2 - 14

                                  
3М - 1Р
4 - 16

                                  
1Р - 3Р
5 - 18

                                  
3Р - 6Р
6 - 20

                                  
6Р - 16Р
6 - 20

                                  
16Р - 120Р
6 - 20

                                  

Загальні NK-клітини (LGL) (CD45+CD3-CD16+56+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 300x10*9/л
Одиниця виміру: x10*9/л

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
0.05 - 0.7

                                  
3М - 1Р
0.1 - 0.9

                                  
1Р - 3Р
0.07 - 1.3

                                  
3Р - 6Р
0.1 - 0.9

                                  
6Р - 16Р
0.1 - 0.8

                                  
16Р - 120Р
0.1 - 0.4

                                  

Лімфоцити (CD45++CD14-)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 300x10*9/л
Одиниця виміру: x10*9/л

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 1Р
3,5 - 11,3

                                  
1Р - 2Р
2,7 - 11,9

                                  
2Р - 6Р
1,7 - 6,9

                                  
6Р - 10Р
1,1 - 5,9

                                  
10Р - 16Р
1,0 - 5,3

                                  
16Р - 120Р
1,0 - 2,8

                                  

NK-клітини цитолітичні (CD45+CD3-CD16brightCD56dim)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
93 - 98

                                  

Лімфоцити (CD45++CD14-) %

Метод: Імунотурбідіметричний
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 1Р
22 - 70

                                  
1Р - 2Р
37 - 60

                                  
2Р - 6Р
30 - 55

                                  
6Р - 10Р
30 - 50

                                  
10Р - 16Р
30 - 46

                                  
16Р - 120Р
19 - 37

                                  

NK-клітини активовані (CD45+CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
17 - 40

                                  

Правила підготовки пацієнта

венозна кров

Умови підготовки (якщо інше не визначено лікарем):За 8 годин Витримати голодування, виключити жирну їжу. Можна пити воду. За 2 години допускається легкий прийом нежирної їжі: дітям до 5 років і дорослим з протипоказаннями по голодуванню. Безпосередньо перед обстеженням не палити. виключити фізичні навантаження та стреси. Погодити з лікарем застосування глюкокортикоїдних гормонів. Погодити з лікарем цитостатичних препаратів. Погодити з лікарем імуносупресуючих та імуностимулюючих препаратів (аміксин, тілорон та ін.).

Правила доставки біоматеріалів до лабораторії

венозна кров

Біоматеріал для дослідження: Цільна ВК/Na-He. Тип пробірки, об’єм БМ в пробірці: Вакутейнер з содіум-гепаріном, 4,0 мл. Умови доставки: Температура від 18 до 25 градусів, 24 год.

Інтерпретація:

 • Висока активність та кількість NK-клітин характерно при таких патологічних станах (в дужках вказані асоційовані симптоми і ризики):
  • Хронічна проліферація великих гранулярних лімфоцитів - LGL - проліферація (LGL-лімфоцитоз, цитопенія, спленомегалія).
  • Гостра проліферація великих гранулярних лімфоцитів -LGL - проліферація (зустрічається спільно з активною лейкемією/лімфомою).
  Багато акушерів і гінекологів часто використовують показники NK-клітинної ланки, особливо їх активність, в якості прогностичного маркера сприятливості перебігу вагітності, успішність ЕКЗ, загрози СА, фактору безпліддя.
  Однак, незважаючи на величезну кількість отриманих наукових і клінічних даних, питання прямого впливу периферичних NK-клітин на перебіг вагітності залишається спірним.
  Для пренатальної діагностики обов'язково необхідно комплексне імунологічне обстеження, мониторінг в динаміці з обов'язковою "точкою відліку" вихідного обстеження в здоровому стані до лікування/ЕКЗ.
 • Зниження рівня NK клітин може бути свідченням вродженого порушення імунітету (первинного імунодефіциту - найчастіше, це комбінований імунодефіцит) або бути наслідком імуносупресивної терапії
Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому