гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ

Сучасна лабораторна діагностика ендокринних причин ожиріння.

21.05.2019
Фото - Сучасна лабораторна діагностика ендокринних причин ожиріння.

 

Значна кількість людей, які мають надлишок маси тіла стурбовані розвитком можливих ускладнень ожиріння та приділяють увагу подоланню даної проблеми. Однак дотримання дієтичного харчування та збільшення фізичних навантажень не буде ефективним у осіб з ожирінням на тлі захворювань ендокринної системи. Обов´язковим компонентом нормалізації ваги у таких випадках є лікування ендокринної патології (терапевтичне або хірургічне).
 

Основні ендокринні розлади, які можуть супроводжуватися ожирінням 

 1. ендогенний гіперкортицизм (синдром або хвороба Іценка-Кушинга);
 2. гіпотиреоз; 
 3. гіперінсулінізм;
 4. гіпогонадизм;
 5. поєднанням даних станів
 

1. Ожиріння на тлі ендогенного гіперкортицизму.

Основні прояви ендогенного гіперкортицизму (синдрому або хвороби Іценка-Кушинга) - місяцеподібне обличчя, ожиріння, смуги розтягнення на шкірі, відкладення жиру на лопатках, артеріальна гіпертензія Наказ МОЗ України № 384 Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «АГ», 2012.

Категорії пацієнтів, які підлягають скринінгу на гіперкортицизм:

 1. з симптомами, які не відповідають віку (артеріальна гіпертензія, остеопороз в молодому віці)
 2. з клінічними проявами гіперкортицизму 
 3. з інциденталомами наднирників 
 4. діти з відставанням в рості та збільшенням ваги


Дослідження, регламентовані для скринінгу на гіперкортицизм та інтерпретація результатів:

 • Нічний кортизол в слині вище 1,45 нг / мл (4 нмоль / л) – двічі. Скринінг позитивний при 2 «+» результатах, з різницею в 1 і більше днів.
 • Кортизол в сечі - двічі. Скринінг позитивний при результаті вище верхнього референсу -(референтні значенння 58 - 403 мкг / 24 год)
 • Тест з 1 мг дексаметазону (визначення рівня кортизолу в крові вранці після прийому 1 мг дексаметазону напередодні о 23:00). Скринінг позитивний при результаті кортизолу в сироватці вранці вище 1.8 мкг / дл 
Нічний кортизол в слині – результати скринінга та алгоритм подальших дій  
1.Результати в нормі, при цьому 
а) клінічно високий ступінь ймовірності синдрому - виконати ще один метод (вільний кортизол в добовій сечі; тест з 1 мг дексаметазону). 
б) клінічно малий ступінь ймовірності синдрому - подальша діагностика не показана, повторне обстеження через 6 міс. при прогресуванні симптомів. 

2.Один аномальний результат - виконати ще один метод (вільний кортизол в добовій сечі; тест з 1 мг дексаметазону). 
The diagnosis of Cushing’s syndrome: an endocrine society clinical practice guideline. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, May 2008, 93(5): 1526-1540
Clinical practice guideline for managing Cushing’s syndrome by Endocrine Society and the European Society for Endocrinology. Nieman LK, et al. J Clin Endocrinol Metab 2015
 
Гіперкортицизм. Переваги обстеження в МЛ ДІЛА – контейнер та тампон для слини спеціалізовані саме для дослідження кортизолу в слині, що забезпечує достатню кількість, збереження, стабільність  біоматеріалу, також - в бланк результату внесено погодинні референси.
 

2. Ожиріння на тлі гіпотиреозу.

Алгоритм діагностики гіпотиреозу.
При виявленні підвищеного рівня Тиреотропного гормону необхідно дослідити рівні вільн. Т4 та АТПО. Якщо рівень АТПО в межах референтних значень та наявні УЗД-ознаки хронічного тиреоїдиту, - слід визначити АТТГ. 
Консенсусное руководство по клинической диагностике и лечению узлов ЩЖ Американской ассоциации клинических эндокринологов (ААСЕ),  Итальянской ассоциации клинических эндокринологов (АМЕ), Европейской тиреоидной ассоциации (ЕТА), 2016
 
Гіпотиреоз. Переваги обстеження в МЛ ДІЛА
FDA (2017) - прийом біотину в кількостях, що перевищують рекомендовану щоденну дозу (0,03мг) може значно впливати на результати лабораторних досліджень (методика «стрептавідин-біотінове захоплення»), але залишатися не виявленим. Спотворення результатів лабораторних досліджень призводить до неадекватної тактики ведення пацієнта.
 
На відміну від інших лабораторій в МЛ ДІЛА ТТГ, вільн Т4, вільн Т3, АТПО, АТТГ    - досліджуються за методиками, які виключають вплив біотину на результати, тому немає необхідності враховувати прийом пацієнтом біотину, також - представлені референси для вагітних, що забезпечує адекватність оцінки стану щитоподібної залози при вагітності та вибір вірної тактики ведення вагітної.
 

3. Ожиріння на тлі гіперінсулінізму як з гіперглікемією (цукровий діабет 2 типу), так і з органічним гіперінсулінізмом (інсулінома).

3.А. Ожиріння на тлі гіперінсулінізму з гіперглікемією. 

Цукровий діабет 2 типу є складовою метаболічного синдрому, який також включає резистентність до інсуліну,  ожиріння, порушення ліпідограми, акантоз, жирову хворобу печінки, синдром полікістозних яєчників, гіпертонію. Міжнародне товариство з вивчення діабету в дітей і підлітків, 2018 (ISPAD, 2018)
 
Дослідження, регламентовані для діагностики гіперінсулінізму, резистентності до інсуліну (ІР), гіперглікемічного стану - новітні можливості предикції та контролю ефективності ведення пацієнтів
 
Для визначення ІР найбільш достовірним вважається гіперінсулінемічний еуглікемічний клемп, але через складність, коштовність методики, необхідність спеціальної підготовки в широкій клінічній практиці майже не використовується.
 
Математичні індекси, засновані на визначенні рівня глюкози, інсуліну та/або С-пептиду в плазмі натще або під час перорального глюкозотолерантного тесту (ПГТТ) недостатньо відображають помірне зниження швидкості утилізації глюкози тканинами, а крім того, індивідуальний розкид даних є досить великим. При дослідженні інсуліну в плазмі труднощі представляє стандартизація методу.
 
Класично діагноз ЦД встановлюється на підставі рівня глюкози в плазмі натще >7,0 ммоль/л і/або глюкози в плазмі >11,1 ммоль/л через 2 год після перорального прийому 75 глюкози. З 2010 року Американська асоціація діабету (ADA) рекомендувала використовувати вимір глікованого гемоглобіну (HbA1c) як для діагностики діабету (HbA1c ≥6,5%), так і виявлення предіабету (HbA1c 5,7-6,4%). Однак у дослідженнях показано, що HbA1c у зазначених межах дозволяє виявити не більше 23% пацієнтів із предіабетом (Pfutzner Science & Health Institute 2016). Також у 2018 р. ISPAD було підкреслено: «Значення HbA1c <6,5% не виключає діабету, діагностованого з використанням тестів глюкози».
 
Розрахунок індексу НОМА
Метод широко застосовується в клінічній практиці, однак має високу варіабельність даних, тому менше специфічний для індивідуальної оцінки ІР, аніж при використанні в епідеміологічних дослідженнях,  тому рекомендується не менш ніж триразове дослідження показника для прийняття адекватного рішення щодо ведення пацієнта.
 
Визначення рівня проінсуліну
В епідеміологічних дослідженнях (Pfutzner Science & Health Institute 2016) підвищення рівня проінсуліну ідентифіковано як:
 • стабільний, достовірний, індивідуальний маркер ІР;
 • достовірний предиктор розвитку ЦД 2 типу протягом наступних 2-7 років. 
 • маркер для вибору для моніторингу відповідного терапевтичного режиму. 
 
Pfutzner Science & Health Institute сформований такий алгоритм рішення Клінічної задачі – предикція ЦД 2 типу, інсулінорезистентності
 
 
Інсулінорезистентність, Гіперінсулінізм, Порушення вуглеводного обміну. Переваги обстеження в МЛ ДІЛА – відповідність лабораторного етапу вимогам актуальних протоколів медичної практики забезпечує стабільність біоматеріалу, достовірність результатів досліджень:
 • Глюкоза у венозній крові - біоматеріал - плазма, вакутейнер - з фторидом натрия, референтні значення-згідно протоколів. 
 • Інсулін, Глюкоза у венозній крові натще – можливість термінового виконання (4 години). 
 • HbA1c - Метод високопродуктивна рідинна хроматографія, можливість термінового виконання (4 години)
 • Фруктозамін - Референси для всіх вікових груп пацієнтів
 • Глюкагон – дослідження наявне в прейскуранті
 

3.Б. Ожиріння на тлі органічного гіперінсулінізму (інсуліноми).

Діагностичні помилки
Наявність виражених нервово-психічних порушень і недостатня поінформованість лікарів про гіпоглікемічні стани часто призводять до того, що внаслідок діагностичних помилок хворі з інсуліномою (органічний  гіперінсулінізм) довго і безуспішно лікуються під найрізноманітнішими діагнозами (епілепсія, пухлина головного мозку, вегето-судинна дистонія, діенцефальний синдром, психози, неврастенія). Гіпоглікемічні стани приводять до ожиріння.
 
Лабораторні показники, характерні для інсуліноми
       (1) задокументовані рівні глюкози в крові ≤2,2 ммоль / л ; 
       (2)  супутні рівні інсуліну ≥6 нг/мл;  
       (3) рівні С-пептиду ≥0,6 нг/мл;  
       (4)  рівні проінсуліну ≥5 пмоль / л
 
Пацієнт з наявною інсуліномою 
 • іноді може не мати вказаних рівнів біохімічних маркерів
 • може мати рівень інсуліну в плазмі нижче 3 мОд/л
 • на відміну від Інсуліну та/або С-пептиду, Проінсулін стабільно підвищується в крові, при діагностиці інсуліноми чутливість  для інсуліну та С-пептиду становить 85%, для проінсуліну - 90%, відповідно - підвищення рівня Проінсуліну у пацієнтів з гіпоглікемічними станами-достовірна дифдіагностика гіпоглікемічних станів / інсуліноми.
 
 
ТОБТО 
КОМПЛЕКС
Проінсулін інтактний, індекс НОМА (Інсулін, глюкоза), С-пептид, Глікований гемоглобін - всебічна оцінка як при предикції, скринінгу, діагностиці, моніторингу ефективності лікування гіперінсулінізму з гіперглікемією (інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу) так і оцінки гіперінсулінізму з гіпоглікемією (диференційна діагностика гіпоглікемічних станів/інсуліноми)
 

4. Ожиріння на тлі порушення функції статевої системи

основні лабораторні зміни – гіперпролактинемія та/або жінки – підвищення ФСГ, зниження естрадіолу та АМГ; чоловіки – підвищення ЛГ, зниження ДГЕАс та заг. ТСТ
 
Переваги обстеження в МЛ ДІЛА – як і щодо інших досліджень, при дослідженні показників репродуктивної панелі МЛ ДІЛА дотримується вимог регламентуючих документів, що забезпечує точність і достовірність результатів лабораторного обстеження та, відповідно – адекватність тактики ведення пацієнта.
 

Висновок: 

Оптимальним для скринінгу ендокринних причин ожиріння є комплекс
 • ТТГ, вільн Т4, нічний кортизол у слині двічі, Проінсулін інтактний, індекс НОМА (Інсулін, глюкоза), С-пептид, Глікований гемоглобін, Пролактин (молекулярний), 
Та 
 • Жінки -  ФСГ, естрадіол, АМГ
 • Чоловіки - ЛГ, заг ТСТ, ДГЕАс
 
Комплекс є результатом синтезу положень актуальних протоколів медичної практики експертами МЛ ДІЛА, та є достовірним готовим діагностичним рішенням як для призначення лікарями, так і для самообстеження пацієнтів.
Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому