Укр
icon
icon
7:00 - 20:00
Гаряча лінія для пацієнтів
0 800 217 887
Консультація лікаря для пацієнтів
0 800 219 696
Гаряча лінія для лікарів
0 800 752 180
Гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
Гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ

Правила проведення маркетингової активності

05.05.2023

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ДІЛА

-50% на кожне 25-те замовлення при он-лайн сплаті вартості послуг

(надалі за текстом - Правила)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором та виконавцем «ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ДІЛА -50% на кожне 25-те замовлення при он-лайн сплаті вартості послуг», надалі за текстом – «Акція», є Товариство з обмеженою відповідальністю «МЛ «ДІЛА» (місцезнаходження: Україна, 01103, місто Київ, вулиця Професора Підвисоцького, будинок 6 А; код ЄДРПОУ 25587390), надалі за текстом – «ДІЛА».

1.2. Акція проводиться з метою привернення уваги необмеженого кола осіб, формування їх інтересу та споживчого попиту до медичних послуг, що надаються ДІЛА, збільшення кількості замовлень послуг, залучення нових клієнтів та підвищення лояльності дійсних клієнтів за допомогою використання новітніх технологій оплати замовлених послуг.

1.3. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, її не можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор.

1.4. Участь в Акції означає повне й беззастережне прийняття Учасником усіх умов Правил та будь-яких змін до них.

2. ПЕРІОД ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

2.1. Акція проводиться з 00:00 години 01 червня 2023 року до 23:59 години 30 червня 2023 року включно (за Київським часом), надалі за текстом – «Період проведення Акції».

2.2. Акція проводиться у всіх відділеннях Діла, розташованих в місті Києва та в інших регіонах, перелік яких наведено на офіційному веб-сайті Організатора в мережі Інтернет за адресою https://dila.ua/contacts.html#maps_link за винятком відділень, в яких відсутня технічна можливість здійснити оплату у порядку, встановленому пунктом 3.4.3. цих Правил (перелік таких відділень розміщений на веб-сайті Організатора в мережі Інтернет за адресою https://dila.ua/umovyonlineznyzhki.html).

3. ЗМІСТ АКЦІЇ ТА УМОВИ УЧАСТІ В НІЙ

3.1. Учасниками Акції є особи, які відповідають вимогам цих Правил, а також здійснили всі дії в Період проведення Акції, які передбачені цими Правилами. Взяти участь в Акції мають право особи, які повністю погодились виконувати умови цих Правил.

3.2. Заохоченням за цією Акцією є право оплатити медичні послуги ДІЛА (за окремими винятками, що передбачені пунктами 2.2. та 5.1. цих Правил) за спеціальними (акційними) цінами: 50% від вартості замовленого лабораторного дослідження,  встановленої актуальним прейскурантом ТОВ «МЛ «ДІЛА», який розміщений на веб-сайті Організатора в мережі Інтернет за адресою https://dila.ua/price.html.

3.3. Учасником Акціє може бути замовник/отримувач медичних послуг ДІЛА, дієздатна фізична особа (громадянин України, іноземний громадянин та особа без громадянства), якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років та яка виконала необхідні умови для участі в Акції. Участь у Акції недієздатних та обмежено дієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Організатор не зобов'язаний перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Акції. Учасником Акції може бути особа, яка передбачена абзацом першим цього пункту та яка виконала всі умови, необхідні для участі в Акції, встановлені цими Правилами.

3.4. Для участі в Акції особі, яка відповідає вимогам пунктів 3.1. та 3.2. та яка відноситься до однієї із категорій осіб, що вказана у п. 3.3. цих Правил, необхідно у Період проведення Акції здійснити всі наступні дії (виконати наступні умови):

3.4.1. замовити у ДІЛА медичну(-і) послугу(-и) із переліку, що опубліковані на офіційному веб-сайті Організатора в мережі Інтернет за адресою https://dila.ua/price.html (за окремими винятками, що передбачені пунктами 2.2. та 5.1. цих Правил);

3.4.2. здійснити оплату вартості медичної(-их) послуги(-г) або взяти на себе зобов'язання здійснити таку оплату до 23:59 години (за Київським часом) дня, протягом якого було здійснено відповідне замовлення;

3.4.3. оплату здійснити за допомогою платіжного сервісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» LiqPay.

3.5. Якщо особа не виконала хоча б одну із умов участі в Акції, що встановлені пунктом 3.4. цих Правил та / або не виконав інші передбачені Правилами умови, вона не вважається Учасником Акції та не має права на участь у Акції.

3.6. Переможець Акції визначається серед її Учасників, які відповідають вимогам цих Правил.

3.7. Право на використання Заохочення надається Переможцю Акції незалежно від вартості здійсненого ним замовлення медичної(-их) послуги(-г) ДІЛА.

3.8. У Період проведення Акції кожне успішне замовлення медичної(-их) послуги(-г) та їх оплата з повним виконанням умов пункту 3.4. цих Правил дає Учаснику Акції самостійний шанс бути визнаним Переможцем Акції та отримати Заохочення.

3.9. Не відповідають умовам Акції дії, передбачені пунктом 3.4. цих Правил, якщо вони були здійснені поза Періодом проведення Акції.

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

4.1. Переможці Акції визначаються серед її Учасників за допомогою автоматизованої системи Організатора, що зазвичай використовується для опрацювання замовлень медичних послуг, надалі за текстом – «автоматизована система Організатора».

4.2. Переможець Акції визначається серед Учасників Акції за наступною процедурою: Учасники, яким під час замовленням медичної(-их) послуги(-г) ДІЛА автоматизована система Організатора присвоїла порядковий номер «25» та кожен наступний номер, визначений після «25» за допомогою арифметичної прогресії із кроком «25» (тобто, Переможцями Акції є кожний 25-й (двадцять п’ятий) Учасник Акції).

4.3. Учасник Акції повідомляється про визнання його Переможцем Акції шляхом виставлення рахунку на оплату замовленої медичної послуги (замовлених медичних послуг) із врахуванням Заохочення або в будь-який інший спосіб, визначений Організатором.

4.4. У разі не здійснення Переможцем оплати вартості замовленої медичної послуги (замовлених медичних послуг) до 23:59 години (за Київським часом) дня, протягом якого було здійснено відповідне замовлення, вважається, що такий Переможець відмовився від участі в Акції та відмовився від отримання Заохочення.

4.5. У разі зміни (коригування) замовлення, за результатами подання якого Учасник був визначений Переможцем Акції, така особа втрачає статус Переможця Акції та втрачає право на врахування Заохочення під час розрахунку остаточної вартості замовленої (-их) послуги(-г).

4.6. Заохочення яке передбачене умовами цієї Акції, не сумується із іншими видами заохочень / переваг (соціальними чи іншими знижками), які надаються Організатором в межах інших маркетингових активностей.

4.7. У випадку, якщо серед переліку замовлених медичних послуг будуть міститися також й послуги, передбачені пунктом 5.1. цих Правил та на які не поширюється дія умов інших маркетингових активностей Організатора, то під час визначення остаточної вартості медичних послуг за відповідним замовленням Заохочення будуть застосовуватися лише до тих медичних послуг, на які поширюються умови цієї Акції.

4.8. У випадку, якщо серед переліку замовлених медичних послуг будуть міститися послуги, передбачені пунктом 5.1. цих Правил та на які поширюється дія умов інших маркетингових активностей Організатора, то під час визначення остаточної вартості медичних послуг за відповідним замовленням Заохочення будуть застосовуватися лише до тих медичних послуг, на які поширюються умови цієї Акції, а до решти послуг будуть поширюватися умови інших маркетингових активностей.

4.9. У разі, якщо Переможець не здійснив оплату вартості медичної(-их) послуги(-г) до 23:59 години (за Київським часом) дня, протягом якого було здійснено відповідне замовлення, або здійснив його оплату без додержання вимог пункту 3.4.3. цих Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення, але має право використати інші види заохочень / переваг (соціальних чи інших знижок), які надаються Організатором в межах інших маркетингових активностей (якщо таке право надано особі умовами відповідних маркетингових досліджень) під час особистого відвідування будь-якого із відділень ДІЛА.

4.10. Переможець Акції не може передавати або уступати свої права на отримання Заохочення.

5. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ

5.1. Акція не поширюється на наступні медичні послуги ДІЛА:

5.1.1. послуги преаналітики (у тому числі, виклик медсестри, терміновий виклик медичної сестри, виклик кур'єра в ЛПУ  в межах м. Київ, видача гістологічного заключення англійською мовою, видача заключення англійською мовою);

5.1.2. придбання електронного сертифікату;

5.1.3. алергологічні дослідження (пакет Алергопанель);

5.1.4. преаналітичний етап.

5.2. Всі результати Акції є остаточними та оскарженню не підлягають.

5.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та/або  виникнення питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому його рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками та/або Переможцями тощо.

5.4. Організатор не несе відповідальності за роботу та/або будь-які технічні помилки Інтернет-провайдерів, автоматизованої системи Організатора, за будь-які протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили, в результаті яких відбулись неточності у визначенні особи Учасником та/або Переможцем Акції.

5.5. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на офіційному веб-сайті Організатора в мережі інтернет за адресою https://dila.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому