Заповніть Анкету-направлення для дослідження на COVID-19 онлайн.

×
098 594-00-22 095 594-00-22 093 594-00-22 0 800 217 887 (044) 364 49 91
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ
Вхід в кабінет

Публічна угода

06.05.2020

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

ТОВ «МЛ «ДІЛА», в подальшому «Продавець», з одного боку, та фізична особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти, в подальшому Покупець, з іншого боку, в подальшому разом іменуються «Сторони», заключили даний Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця, заключити з Покупцем договір купівлі-продажу медичних послуг (послуг лабораторної діагностики), які розміщені у відповідному розділі Веб-сайту http://dila.ua.

Покупці при купівлі Послуг, приймають умови даного Договору про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір визначає умови купівлі медичних послуг (послуги лабораторної діагностики), в подальшому «Послуги», Покупцем на сайті Продавця.

1.2. Договір є публічним відповідно ст. 633 и ст. 641 Цивільного Кодексу України там має належну юридичну силу. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззаперечним прийняттям умов оферти є факт придбання та/або оплати вартості замовлення послуги Покупцем.

1.3. Згідно ст. 634 Цивільного кодексу України умови даного Договору є однаковими та обов’язковими для всіх Покупців, які замовляють медичні послуги на сайті Покупця. Даним Договором визначаються порядок та умови надання Продавцем послуги придбаної (замовленої) Покупцем.

1.4. Датою укладання даного Договору, є оформлення Послуг, які замовляються Покупцем.

1.5. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.

1.6. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, пов’язаної з виконанням цього Договору, а також гарантує, що має право на проведення лабораторних досліджень без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і несе відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.

1.7. Продавець здійснює свою діяльність керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р № 2801–XII, Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р № 1023–XII, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297–VI, Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV, іншими нормативно-правовими актами, що розповсюджуються на діяльність медичних закладів.

1.8. В даній оферті, якщо контекст не потребує іншого, нижченаведені терміни мають наступне значення:

Оферта - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та / або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір на придбання послуг, перелік яких розміщено на Веб-сайті: http://dila.ua;

Акцепт - повне прийняття умов оферти щодо придбання послуг, шляхом додавання їх у віртуальну корзину. В разі прийняття умов публічної оферти Продавця, фізична або юридична особа, яка проводить акцепт оферти, стає Покупцем. Акцептом є факт оформлення замовлення натисканням на посилання «Оплатити» і оплати замовлення в розмірі 100%, вибравши безготівкову оплату.

Продавець - юридична особа ТОВ «МЛ «ДІЛА», створена відповідно до чинного законодавства України, зареєстрована за адресою: 01103, м. Київ, вул. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, будинок 6 Акод ЄДРПОУ 25587390.

Покупець - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї оферти і має намір придбати (купити) послуги Продавця;

Послуга - медична послуга, що надається Продавцем та включає в себе взяття біологічного матеріалу, проведення лабораторного дослідження біологічного матеріалу та надання результату проведеного медичного дослідження. Послуга надається за індивідуальним замовленням Покупця. Місцем безпосереднього надання Послуги є аеропорт Бориспіль.

Асортимент послуг - Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР-якісний, посилання на сайті: https://dila.ua/program/18505_Koronavirus-SARS-Cov-2-COVID-19-RNK-metodom-RT-PLR-iakisnyi.html .

Замовлення - належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті: http://dila.ua  на сторінці https://dila.ua/boryspil-covid-19.html заявка Покупця на придбання послуг у Продавця.

«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

1.9. Підтверджуючи Замовлення Покупець одночасно підтверджує, що надає згоду на обробку персональних даних на умовах, встановлених даним Договором, надає інформовану згоду на проведення медичного втручання, ознайомлений з характером та ризиками, пов’язаними з таким медичним втручанням, погоджується з умовами цього Договору та всіма діями, які за ним будуть здійснені та які не суперечитимуть умовам даного Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором надати Покупцю Послуги відповідно до Замовлення, належної якості, відповідно до діючих цін, а Пацієнт в свою чергу зобов’язується оплатити і прийняти Послуги, відповідно до умов даного Договору.

Цей договір регулює купівлю-продаж послуг на Веб-сайті: http://dila.ua, в тому числі:

а) добровільний вибір Покупцем послуг згідно вказаного асортименту;

б) оплата Покупцем замовлення, оформленого на Веб-сайті: http://dila.ua.

2.2. Одночасно з оплатою Замовлення Покупець підтверджує, що ознайомився з умовами оферти та надає свою добровільну згоду на виконання умов оферти.

2.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинна оферта не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.

2.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на надання послуг без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору.


 3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

3.1. Покупець погоджується на передачу Продавцю своїх персональних даних (відповідно до умов даного Договору і наданої ним письмової згоди при оформленні Замовлення в обсязі, необхідному для оформлення, оплати Замовлення та надання Послуги.

3.2. Покупець підтверджує надання Продавцю згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VІ, та інших нормативно - правових актів України, які стосуються захисту персональних даних, в базі персональних даних, власником якої є Продавець.

3.3. Метою обробки персональних даних є проведення Продавцем лабораторного дослідження наданого Покупцем біологічного матеріалу та надання Покупцю, або вказаним ним особам, можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних Покупця, зокрема результату лабораторних досліджень, отримання додаткової корисної інформації, пов’язаної з результатами лабораторних досліджень та станом здоров’я, а також в інших аналогічних цілях, що стосуються медичних послуг та стану здоров’я.

3.4. Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких Покупець надає Продавцю, обмежується обсягом персональних даних, який зазначається Покупцем при оформленні Замовлення, а також результатами лабораторних досліджень наданого Покупцем біологічного матеріалу.

3.5. Якщо під час попереднього оформлення замовлення на надання послуг Продавцем у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, було зазначено адресу електронної пошти третьої особи, Покупець надає згоду Продавцю на відправлення отриманих результатів досліджень за цим замовленням саме на цю електронну адресу. Відповідальність за коректність електронної адреси та конфіденційність інформації, після її отримання, несе Покупець.

3.6. Продавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Покупця під час їх обробки. Співробітники Продавця здійснюють обробку персональних даних Покупця виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

3.7. Покупець зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані на Веб-сайті: http://dila.ua  на сторінці https://dila.ua/boryspil-covid-19.html для оформлення Замовлення. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними Покупця, зазначеними на сайті Продавця, і персональними даними Покупця, наданими ним при отриманні Послуги або результатів лабораторних досліджень (паспортні дані, дані бланка Замовлення), Продавець з метою забезпечення конфіденційності медичної інформації, залишає за собою право відмовити в наданні Послуги, до моменту з’ясування особи Покупця.

3.8. При натисканні «ОПЛАТИТИ» Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних, які зберігаються в базі Продавця виключно для ідентифікації Покупця при повторних замовленнях, і для коректного їх виконання.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Покупця за медичною послугою, перелік Послуг, результати лабораторних досліджень, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

4.2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

4.3. Продавець гарантує, що персональні дані не будуть використані в корисливих цілях, на сторонніх ресурсах або для поширення спаму.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Продавець має право:

5.1.1. Вносити зміни в перелік Послуг, які надаються Продавцем та розміщені на Веб-сайті: http://dila.ua на сторінці https://dila.ua/boryspil-covid-19.html щодо обсягу кожної Послуги, строків її виконання, ціни кожної Послуги тощо, надання яких можливе в рамках даного Договору.

5.1.2. При необхідності залучати третіх осіб (медичних фахівців, медичні установи) для надання Послуг.

5.1.3. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

5.1.4. Інформувати Покупців про зміни щодо Послуг.

5.1.5. Приймати оплату за Послуги в безготівковій формі під час оформлення Замовлення.

5.1.6. У разі відмови Покупця від заповнення паперової Анкети-направлення або не надання або не заповнення всіх необхідних даних в Анкеті, відмови підписання інформованої добровільної згоди пацієнта, Продавець має право розірвати цей Договір з моменту виявлення таких порушень. При цьому вартість Послуг, що фактично були надані, не підлягає поверненню.

5.2. Продавець зобов’язується:

5.2.1. Своєчасно і якісно надавати Послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України.

5.2.2. Забезпечити участь кваліфікованого медичного персоналу для надання Послуг в межах виконання зобов’язань за цим Договором.

5.2.3. У своїй діяльності з надання Послуг використовувати методи діагностики, медичні технології, дозволені до застосування в установленому чинним законодавством України порядку.

5.2.4. Забезпечити Покупця інформацією, що включає в себе відомості про місце надання Послуг, режим роботи, перелік Послуг із зазначенням їх вартості та строків виконання, про умови надання та отримання цих Послуг, отримання додаткових знижок на Послуги, тощо.

5.2.5. Забезпечити режим конфіденційності щодо результатів лабораторних досліджень біологічного матеріалу Покупця відповідно статті 4 цього Договору та вимог законодавства про лікарську таємницю.

5.2.6. Інформувати Покупця у випадку неможливості надання Послуг за Замовленням повністю або частково.

5.2.7. Продавець зобов'язаний:

- виконувати умови цього Договору

- виконувати замовлення в разі надходження оплати від Покупця;

- повідомити Покупця про можливу додаткову комісію при оплаті замовлень картами типу Mastercard та Visa через банківські або інші платіжні системи шляхом інформування в даному договорі.

5.3. Покупець має право:

5.3.1. На своєчасне і якісне отримання Послуги.

5.3.2. На обрання зручного способу оплати Замовлення з тих, що пропонуються Продавцем та на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті замовлень картами типу Mastercard та Visa від банківських та інших платіжних систем.

5.3.3. Звертатись до Продавця з заявами, відгуками, тощо, щодо наданих Послуг.

5.4. Покупець зобов’язаний:

5.4.1. Належним чином виконувати умови цього Договору та своєчасно інформувати Продавця про обставини, що перешкоджають виконанню Покупцем умов цього Договору.

5.4.2. Своєчасно та в необхідному обсязі для формування Замовлення ознайомитись з інформацією про послуги, розміщені на Веб-сайті: http://dila.ua на сторінці https://dila.ua/boryspil-covid-19.html.

5.4.3. Оплачувати вартість Замовлення відповідно до умов статті 6 цього Договору.

5.4.4. Суворо дотримуватися рекомендацій Продавця щодо правил підготовки до здачі біологічного матеріалу, розміщених на Веб-сайті: http://dila.ua, на сторінці https://dila.ua/program/18505_Koronavirus-SARS-Cov-2-COVID-19-RNK-metodom-RT-PLR-iakisnyi.html з метою виключення факторів, які можуть вплинути на результати лабораторних досліджень.

5.4.5. Забезпечити забір біологічного матеріалу працівниками Виконавця або за допомогою третіх осіб яку мають відповідну медичну кваліфікацію протягом 4-х годин з моменту он-лайн оформлення Замовлення на Послуги або в строк, зазначений Виконавцем у Замовленні.

5.4.6. Надати Продавцю достовірні дані щодо ім’я, прізвища та по батькові, дату свого народження та іншу інформацію, яка необхідна для якісного надання Послуг.

5.4.7. Надати у письмовому вигляді інформовану добровільну згоду на проведення медичного втручання, згоду на обробку персональних даних, а також надати Продавцю всі інші необхідні дозволи для надання Послуги.

5.4.8. В разі порушення пп. 5.4.4. та 5.4.6., 5.4.7 Договору Продавець залишає за собою право анулювання Замовлення. В разі, якщо Послуга була оплачена в такому випадку оплата за Послугу Покупцю не повертається.

5.4.10. Покупець повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт або права).

5.4.11. У випадку отримання результатів досліджень особи, яка не досягла повноліття, його законним представником, останній повинен надати працівникам Продавця оригінал бланку Замовлення, Свідоцтво про народження та пред’явити документ, що посвідчує особу законного представника.

5.4.12. Не вживати ніяких дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Веб-сайту: http://dila.ua та не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Веб-сайт: http://dila.ua та не копіювати, не відтворювати, не змінювати, будь-яку інформацію, що міститься на Веб-сайту: http://dila.ua

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОСЛУГУ

6.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту: http://dila.ua шляхом заповнення необхідної форми та внесення інформації: ПІБ, дата народження, номер мобільного телефону, електронна адреса, дата народження, дата перетину державного кордону, ознайомлюється та погоджується з умовами цього Договору та оплачує послугу. Оформлення Замовлення та його підтвердження означає достатнє і повне ознайомлення Покупця з Послугою, ціною та строками її виконання, правилами підготовки до здачі біологічного матеріалу для проведення відповідного лабораторного дослідження, інформацією про наявність (відсутність) знижок, а також про вплив умов Замовлення на формування кінцевої вартості послуги.

6.2. Вартість та обсяг Замовлення є остаточними та не підлягає зміні після підтвердження Замовлення. Знижки на дану Послугу не розповсюджуються..

6.3. Замовлення приймаються через Веб-сайт: http://dila.ua 24 години на день 7 днів на тиждень.

7. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

7.1. Перелік послуг Продавця, їх ціна та орієнтовний строк виконання на веб-сайті: http://dila.ua.

7.2. Вартість Замовлення зазначається Продавцем в Замовленні та сплачується в національній валюті України – гривні. Оплата замовлення означає згоду Покупця на укладення цього Договору з Продавцем.

7.5. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

7.5.1. оплата банківською карткою на сайті (Visa або MasterCard).

Під час оформлення замовлення виберіть спосіб оплати «Банківською картою». Після перевірки деталей замовлення, ви потрапите на сторінку платіжної системи. за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення перед здачею біологічного матеріалу ти виконання дослідження Продавцем). У разі неотримання оплати, в тому числі неможливості ідентифікувати оплату щодо конкретного замовлення, в термін 3 години з моменту забору біологічного матеріалу, Продавець має право анулювати замовлення або призупинити видачу результатів до моменту підтвердження оплати такого Замовлення. Кредитною картою наступного типу:  Visa,  Visa Electron,  MasterCard,  MasterCard Electronic,  Maestro.

При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї карти. При натисканні на сторінці Веб-сайту: http://dila.ua, у відповідному розділі, кнопки «ОПЛАТИТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті емітентом карти Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic , Maestro. Послуги платіжних систем, терміналів, Покупець сплачує додатково.

7.6. У випадках помилкового або повторного списання коштів з картки Покупця на користь Продавця, власник платіжної картки звертається до Продавця, з заявою про відміну платіжної операції, де ідентифікує себе, вказує номер, суму і причину скасування платежу. Після отримання і опрацювання запиту, Продавець звертається до банку-емітенту платіжної картки, перенаправляючи отриманий запит. Після опрацювання такого запиту, сума платежу у повному обсязі перераховується банком на картку Покупця, протягом 3-х банківських днів. При цьому комісія, яка була утримана з такої транзакції повертається банком (якщо розрахунки передбачають списання комісії в момент обробки платежу).

7.7. Продавець гарантує дотримання конфіденційності і нерозголошення інформації щодо Замовлення, Послуг і проведених транзакціях.

8. СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА СТРОК ДІЇ ЗАМОВЛЕННЯ (ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

8.1. Строк надання Послуг визначений на Веб-сайті: http://dila.ua є орієнтовним, а саме таким, що може бути подовжено Продавцем, якщо таке подовження допускається технологічними інструкціями виконання відповідного лабораторного дослідження. В даному випадку Продавець додатково не повідомляє Покупця про продовження строку виконання Замовлення. Строк виконання Замовлення відраховується від часу  забору біологічного матеріалу.

8.2. Забір біологічного матеріалу Покупця для надання Послуг за Замовленням проводиться за умови 100% оплати вартості Замовлення.

8.3. Замовлення вважається виконаним в момент передачі результату лабораторного дослідження Покупцю або його уповноваженій особі особисто або шляхом відправлення на електронну пошту або поштовим листом. 

9. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Продавець має право вносити зміни в текст цього Договору на свій розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на Веб-сайті: http://dila.ua.

9.2. Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати асортимент Послуг на Веб-сайті: http://dila.ua, регулювати доступ до купівлі будь-яких Послуг, а також призупинити або припинити продаж будь-яких Послуг на власний розсуд в будь який час.

9.3. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін до оферти тягне за собою внесення цих змін до вже діючого Договору між Покупцем і Продавцем і ці зміни в Договорі вступають в силу одночасно з такими змінами в оферті.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його публічного розміщення і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

10.2. Положення щодо конфіденційності, визначені цим Договором, діють безстроково.

11. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК ТА РОЗБІЖНОСТЕЙ

11.1. Суперечки та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Досудове врегулювання розбіжностей є обов’язковим та передбачає пред’явлення однієї із Сторін претензії, яка розглядається іншою Стороною протягом тридцяти днів.

11.2. Всі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді України згідно чинного законодавства.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

12.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.2. Продавець не несе відповідальності за якість надання Послуги, у випадках порушення Пацієнтом пп. 5.4.4. та 5.4.7. даного Договору.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої Сторони, які настали після укладення цього Договору, та носять непередбачуваний і невідворотний характер.

13.2. До форс-мажорних обставин належать, зокрема: природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, наслідки аварій або несприятливих погодних умов, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіл, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору.

13.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин. Сповіщення може бути письмово, смс-розсилкою, телефонним дзвінком на реквізити які вказані Покупцем в особистих даних.

13.4. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання Договору через перераховані обставини.

13.5. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Незважаючи на форс-мажорні обставини, перед припиненням цього Договору Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Даний Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін в разі здійснення за даним Договором фактичної оплати Покупцем чи безпосереднє надання Послуги не є підставою вважати цей Договір не укладеним. Оформлення Замовлення та проведення оплати Покупцем відповідно до умов Договору вважається акцептом.

14.2. Продавець підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних підставах за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

15. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ТОВ «МЛ «ДІЛА»

Україна, 01103, м. Київ, вул. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, будинок 6 А

Код ЄДРПОУ: 25587390

IBAN: UA333005280000026000455002569 в АТ «ОТП Банк» м.Київ

МФО: 300528

Телефон/факс: (044) 364-30-09; (067) 310-45-32

 

 

Додаток № 1 до Публічного договору про надання медичних послуг

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА НА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Шляхом підтвердження Замовлення он-лайн на Веб-сайті: http://dila.ua, я надаю ТОВ «МЛ «ДІЛА» згоду на обробку моїх (моєї дитини) персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VІ та інших нормативно-правових актів України, які стосуються захисту персональних даних, в локальну інформаційну систему, власником якої є ТОВ «МЛ «ДІЛА». Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких я надаю ТОВ «МЛ «ДІЛА», обмежується обсягом даних, що були зазначені в формі оформлення Замовлення он-лайн на Веб-сайті: http://dila.ua, а також результатами лабораторних досліджень наданого біологічного матеріалу.

Метою обробки наданих мною персональних даних є проведення ТОВ «МЛ «ДІЛА» лабораторних досліджень наданого біологічного матеріалу та надання мені, або вказаним мною особам, можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних, зокрема результату лабораторних досліджень, отримання додаткової корисної інформації, пов'язаної з результатами лабораторних досліджень та станом здоров'я, в інших аналогічних цілях, що стосуються медичних послуг та стану здоров'я (далі - «Мета обробки»).

Мені було роз’яснено порядок доступу до наданих мною персональних даних, право внесення в них змін чи припинення обробки таких персональних даних.

Я погоджуюсь, що ТОВ «МЛ «ДІЛА» має право без моєї додаткової згоди на передачу (поширення) персональних даних третім особам. До третіх осіб належать: органи державної влади та місцевого самоврядування, інші особи, які мають право отримувати дану інформацію у відповідності до вимог чинного законодавства, адвокати, контрагенти, з якими ТОВ «МЛ «ДІЛА» були укладені договори про надання послуг, виконання робіт, комерційної концесії.

Я надаю згоду на обробку наданих мною персональних даних, зазначених у цій інформованій згоді, у будь-яких комп'ютерних та/або інформаційних системах, які використовуються на законних підставах суб'єктом, що здійснює обробку персональних даних, а також згоду на транскордонну передачу персональних даних у іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до зазначеної Мети обробки.

Я погоджуюсь, що у випадку оформлення призначеною мною особою попереднього замовлення на надання послуг ТОВ «МЛ «ДІЛА» у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, я ознайомлений з переліком послуг та бажаю отримати саме такі послуги ТОВ «МЛ «ДІЛА» та підтверджую, що призначена мною особа діяла від мого імені та в моїх інтересах, а факт оплати відповідного замовлення спричиняє зобов’язання ТОВ «МЛ «ДІЛА» виконати у повному обсязі обрані в такій спеціальній комп’ютерній та/або інформаційній програмі (системі) послуги, незалежно від того чи самостійно я обрав(ла) такі послуги чи за допомогою призначеної мною особи, відповідно до Мети обробки. Я надаю згоду ТОВ «МЛ «ДІЛА» на відправлення отриманих ТОВ «МЛ «ДІЛА» результатів досліджень за цим замовленням саме на електронну адресу, що була зазначена під час оформлення попереднього замовлення призначеною мною особою. Відповідальність за коректність електронної адреси та конфіденційність інформації після її отримання несе призначена мною особа. При цьому ТОВ «МЛ «ДІЛА», у разі передачі таких даних, здійснює всі розумні дії для забезпечення адекватного захисту таких даних.

Я погоджуюсь на отримання інформації про готовність досліджень за допомогою смс-повідомлень, на електронну адресу, зазначену мною та іншої інформації щодо охорони здоров’я, медичних послуг та спеціальних пропозицій в електронних та смс-повідомленнях.

Я погоджуюсь з тим, що у разі передачі мною коду замовлення третім особам ТОВ «МЛ «ДІЛА» не несе відповідальності за недотримання конфіденційності.

Залишаючи номер мобільного телефону, я надаю згоду на отримання повідомлень, в тому числі надісланих за допомогою програм та мобільних додатків, про готовність результатів клінічної лабораторної діагностики, або з іншою інформацією, що відповідає Меті обробки. Я розумію, що доставка повідомлення залежить від мобільних операторів та постачальників послуг зв’язку та не є гарантованою. ТОВ «МЛ «ДІЛА» не несе відповідальність за отримання мною повідомлення.

Я погоджуюсь, що ТОВ «МЛ «ДІЛА» не може гарантувати та не несе відповідальності за доставку результатів клінічної лабораторної діагностики електронною поштою, тому що доставка електронного листа залежить від налаштувань поштових серверів, антивірусних систем та спам-фільтрів моєї поштової скриньки.


 ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА НА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Підписанням даної Інформованої добровільної згоди,

Я надаю згоду на медичне втручання із взяття біологічного матеріалу у мене (моєї дитини) та проведення лабораторних досліджень зазначених у Замовлені.

Я мав(ла) можливість задавати будь-які питання, які мене цікавлять, стосовно медичного втручання, характеру його виконання, наслідків, порядку надання результатів і я одержав(ла) на них відповідь.

Я ознайомлений(а) та згоден(а) з вимогами щодо підготовки до досліджень та/або особливими вимогами лікаря, попереджений(а) про можливість отримання некоректного результату аналізів при порушенні вказаних правил.

Мені відомо, що у випадках порушення третіми особами, які здійснюють взяття, маркування, транспортування біологічного матеріалу, правил такого взяття, маркування, транспортування можливе отримання некоректних результатів аналізів. ТОВ «МЛ «ДІЛА» не несе відповідальності за якість наданого біоматеріалу та залишає за собою право відбракування біоматеріалу при недотриманні правил взяття, зберігання та транспортування.

Я ознайомлений(а) з правилами ТОВ «МЛ «ДІЛА» з підготовки до здачі аналізів та попереджений(а) про можливість отримання некоректного результату аналізів при порушенні вказаних правил.

Я повідомив(ла) медичного працівника про алергічні реакції на спирт та медичні препарати. У разі виникнення ускладнень (як-от втрата свідомості) під час медичного втручання, я заздалегідь даю згоду на застосування усіх необхідних та можливих заходів для їх усунення.

Зобов’язуюсь негайно повідомляти відповідального працівника ТОВ «МЛ «ДІЛА» про будь-яке погіршення самопочуття (самопочуття дитини) під час здійснення медичного втручання.

Я даю згоду на те, що результати досліджень можуть бути передані ТОВ «МЛ «ДІЛА» вказаним мною особам, в тому числі лікарю.

Я даю згоду на те, що ТОВ «МЛ «ДІЛА» має право передавати результати дослідження в ЦГЗ МОЗ Україна.

Я згоден(а) з тим, що ТОВ «МЛ «ДІЛА» залишає за собою право: змінити термін видачі результатів досліджень, за наявності обставин, що можуть впливати на скорочення чи продовження терміну виконання дослідження; залучати до проведення аналітичного процесу інших осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником в повному обсязі.

Я надаю згоду на обробку моїх (моєї дитини) персональних даних з метою проведення лабораторних досліджень із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних». Я даю згоду на внесення до локальної інформаційної системи ТОВ «МЛ «ДІЛА» моїх (моєї дитини) персональних даних, в тому числі результатів лабораторних досліджень. Погоджуюсь на отримання інформації про готовність досліджень за допомогою SMS-повідомлення, результатів досліджень на електронну адресу, зазначену мною, та іншої інформації щодо охорони здоров’я, медичних послуг та спеціальних пропозицій у електронних та SMS-повідомленнях. Мене повідомлено про забезпечення конфіденційності моїх (моєї дитини) даних.

Погоджуюсь з тим, що у разі передачі мною коду замовлення третім особам, ТОВ «МЛ «ДІЛА» не несе відповідальності за недотримання конфіденційності.

Підписанням даної Інформованої згоди, я надаю дозвіл ТОВ «МЛ «ДІЛА» на подальше використання знеособлених залишкових зразків мого біологічного матеріалу на розсуд ТОВ «МЛ «ДІЛА» з метою та способом, що відповідають чинному законодавству України, в тому числі шляхом передачі третім особам з метою здійснення науково-дослідницької діяльності.

Підписанням даної інформованої згоди, я надаю згоду на проведення медичного втручання та обробку персональних даних у випадку кожного наступного звернення до ТОВ «МЛ «ДІЛА».

Мені було повідомлено, що дана інформована згода зберігається в електронній формі в архіві ТОВ «МЛ «ДІЛА», та я підтверджую, що копія цієї інформованої згоди визнається достатнім доказом факту наявності згоди на медичне втручання та згоди на обробку зазначених у ній даних.

Я бажаю отримувати повідомлення та електронні листи від ТОВ «МЛ «ДІЛА» за номером мобільного телефону та адресою електронної пошти, що були зазначені в формі Замовлення он-лайн на Веб-сайті: http://dila.ua.

Діагностика COVID-19 в лабораторії ДІЛА проводиться у повній відповідності до регламенту, що затверджений Наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722 (зі змінами згідно наказів МОЗ України від 09.04.2020 № 827, від 23.04.2020 № 953, від 24.04.2020 № 961, від 30.04.2020 № 994, від 12.05.2020 р № 1109, від 20.05.2020 р. № 1227, від 16.06.2020 № 1411) «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)», згідно якого ДІЛА пройшла крос-валідацію з вірусологічною лабораторією Центру Громадського здоров’я МОЗ України щодо участі у проведенні досліджень на COVID-19.

У разі отримання позитивного результату, згідно рекомендацій МОЗ України, Ви маєте самоізолюватись та проінформувати свого сімейного лікаря або зателефонувати до лікувальної установи за місцем проживання, де Вам буде надаватися медична допомога.

В поняття ТОВ «МЛ «ДІЛА» входить юридична особа: ТОВ «МЛ «ДІЛА», ідентифікаційний код 25587390, Україна, 01103, м. Київ, вул. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, будинок 6 А, Телефон/факс: (044) 364-30-09; (067) 310-45-32

Текст даної інформованої згоди мною прочитано і проставлянням відмітки в полі «Я згоден з умовами користувацької угоди» в формі підтвердження Замовлення он-лайн на Веб-сайті: http://dila.ua,я засвідчую, що згоден із усіма пунктами цього документу, положення якого мені роз’яснені і зрозумілі.

Завантажте наші додатки
для iOS та Android

На початок