гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ

FISH, 5 хромосом: 13, 18, 21, Х, Y (ворсини хоріона вагітності, що розвивається, 10-14 тижн.)

Повернутися

Діагностичний напрямок

Виявлення генетичних порушень

Загальна характеристика

FISH*- метод – молекулярно-цитогенетичний метод, що полягає в реакції гібридизації між штучно створеним ДНК-зондом і комплементарною до нього нуклеотидною послідовністю ядерної ДНК. Аналіз проводиться на інтерфазних ядрах. Дане дослідження дозволяє швидко виключити або підтвердити зміну кількості хромосом 13, 18, 21, Х, Y.
* Флуоресцентна in situ гібридизація

Показання для призначення

  1. Група високого ризику за результатами комбінованого пренатального скринінгу.
  2. Позитивний результат НІПТ.
  3. Наявність маркерів хромосомної патології при ультразвуковому обстеженні плода.
  4. Підвищений ризик хромосомної патології у плода (в т.ч. наявність збалансованої хромосомної перебудови у батьків).
  5. Виключення чи підтвердження хромосомної патології плода.

Маркер

Маркер хромосомних порушень.


Клінічна значущість

Зміни кількості хромосом є причиною таких станів як синдром Дауна, Едвардса, Патау, Шершевського-Тернера, Клайнфельтера та інші. Дослідження FISH, 5 хромосом: 13, 18, 21, Х, Y дозволяє виключити або підтвердити кількісні зміни перерахованих хромосом за короткий термін, що є важливим для прийняття зваженого рішення про подальшу тактику. Для оцінки кількісті та структури всіх хромосом рекомендовано проводити разом з каріотипуванням.

Склад показників:

FISH, 5 хромосом: 13, 18, 21, Х, Y

Метод: Молекулярно-цитогенетичний

Правила підготовки пацієнта

біоптат плаценти (хоріон)

Примітки:Спеціальної підготовки не потрібно.

Правила доставки біоматеріалів до лабораторії

біоптат плаценти (хоріон)

Біоматеріал для дослідження: Ворсинки хоріона. Тип пробірки, об’єм БМ в пробірці: Стерильний контейнер з кришкою / NaCl 0,9%. Умови доставки: Температура від 4 до 8 градусів, 24 год. Коментар: доставка 24 год у транспортному середовищі NCl 0,9% або 48 год з додаванням гепарину до NCl0,9% у співвідношенні 1:100.

Інтерференція:

  • Не виявлено.
  • Не виявлено.

Інтерпретація:

  • Інтерпретація результатів виконується лікарем-генетиком.
    Кількість сигналів відповідних локусів/центромерних регіонів відповідає кількості даної хромосоми. При відсутності кількісних змін у плодів жіночої статі визначається два сигнали центромерного регіону статевої хромосоми Х, по два сигнали відповідних локусів хромосом 13, 18, 21. При відсутності кількісних змін у плодів чоловічої статі визначається по одному сигналу центромерного регіону статевих хромосом Х і Y; по два сигнали відповідних локусів хромосом 13,18,21.
Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому