гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ
Повернутися

Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник)

clock icon Термін виконання: 30 год.
3900 грн

Діагностичний напрямок

Оцінка стану імунної системи

Загальна характеристика


Дане дослідження дозволяє охарактеризувати лімфоцитарну ланку клітинного імунітету: процентне співвідношення основних субпопуляцій, їх абсолютну кількість в крові, а також рівень активації. CD3+ - основний маркер Т-лімфоцитів. Т-клітинами називають велику групу лімфоцитів, остаточна диференціація яких проходить в тимусі. Вони беруть участь у противірусній імунній відповіді, алергічних реакціях уповільненого типу, реакції відторгнення трансплантата, забезпечують протипухлинний імунітет. Т-клітини можуть бути як виконавчими клітинами імунітету (т.зв. ефекторами, до них відносять цитотоксичні лімфоцити, CD8 +) так і регулювальниками імунної відповіді (хелперні лімфоцити, CD4 +). CD3 + CD16/56 + - цітолітичні Т-лімфоцити. На поверхні даних клітин присутні маркери, властиві як Т-лімфоцитам, так і NK-клітинам, тому дану субпопуляцію називають ТNK - лімфоцитами. Вони виявляють унікальний спектр властивостей: здатність до цитолизу (руйнуванню) вірус-інфікованих і онкогенних клітин з одного боку, і цитокіни-продукуючу активність з іншого. HLA-DR + - маркер пізньої і тривалої активації клітин. Позитивні по HLA-DR лімфоцити тривало циркулюють в крові, а експресія цього маркера найбільш повно відображає активаційний стан клітин. CD3 + CD4 + - Т-хелпери беруть участь в індукції специфічної імунної відповіді. Однією з важливих їх функцій є вироблення цитокінів, які впливають на всі ланки запального процесу, і можуть направляти імунну відповідь на переважно гуморальний або цитотоксичний шлях і регулювати його інтенсивність. CD3 + CD8 + - цітотоксичні Т-лімфоцити. Їх функція полягає у знищенні власних клітин, заражених вірусами, пухлинних клітин та ін. RCD3 + CD4 +/CD3 + CD8 + індекс являє собою співвідношення субпопуляцій Т-хелперів і Т-цитотоксичних лімфоцитів. На різних етапах запального процесу їх кількість у крові змінюється, але в нормі співвідношення не опускається нижче одиниці і не піднімається вище 2,5. Однак, при тяжких запальних, септичних процесах, на тлі імунодефіцитів (включаючи СНІД) і деяких аутоімунних захворювань даний показник значно відхиляється від нормального діапазону. CD3 + CD4 + CD8 + - т.зв. «подвійні позитиви». В нормі клітини з подібним фенотипом в кровотоці присутні в незначній кількості. Вони являють собою високодиференційовані клітини пам'яті, або ті клітини, які не пройшли негативну селекцію в тимусі. CD3 + CD4 - CD8 - т.зв. «подвійні негативи» - незрілі Т-лімфоцити, що не експресують ні маркер Т-хелперів, ні маркер Т-цитотоксичних клітин. Частка таких клітин серед інших Т-лімфоцитів дещо зростає під час активного виходу лімфоцитів з органів кровотворення, або при порушеннях функції тімуса. Часто левова частка даблнегативних Т-клітин є гамма / дельта-Е-клітинами. CD19 + - основний маркер В-лімфоцитів. Дані клітини є найважливішою ланкою гуморальної імунної відповіді. CD56/CD16 + - NK-клітини (натуральні кілери) являють собою особливу популяцію великих гранулярних лімфоцитів. Ці клітини здатні руйнувати клітини-мішені, інфіковані вірусами та іншими внутрішньоклітинними агентами, мутовані пухлинні клітини, а також будь-які інші клітини аллогенного або ксеногенного походження При аналізі результатів імунологічного обстеження повинні бути враховані наступні моменти: відповідність імунологічних зрушень клінічній картині на момент обстеження, глибина змін імунологічних показників щодо норми, дані анамнезу, проведене лікування і тривалість прийому препаратів.

Показання для призначення

1. Рецидивуючі інфекції, інфекційні захворювання з хронічним і затяжним перебігом.
2. Підозра на генетично обумовлений або набутий імунодефіцит.
3. Аутоімунні захворювання.
4. Алергічні захворювання.
5. Підозра на синдром набутого імунодефіциту (СНІД).
6. Онкологічні захворювання.
7. Обстеження реципієнтів до і після трансплантації органів, перед серйозними оперативними втручаннями, ускладнений перебіг післяопераційного періоду.
8. Контроль терапії цитостатиками, імунодепресантами та імуномодуляторами.

Маркер

Комплексна оцінка стану різних ланок імунітету в діагностиці первинних і вторинних імунодефіцитів, аутоімунних, лімфопроліферативних, інфекційних, гематологічних захворювань.

Клінічна значущість

Оцінка стану імунної системи.

Склад показників:

DPT-L

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
< 3.0

                                  

Активовані Т-хелпери (піздня активація)(CD45+CD4+HLA-DR+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
0 - 4

                                  
3М - 1Р
0 - 5

                                  
1Р - 3Р
1 - 7

                                  
3Р - 16Р
1 - 8

                                  
16Р - 120Р
2 - 9

                                  

Загальні В-лімфоцити (CD45+CD19+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 300x10*9/л
Одиниця виміру: x10*9/л

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 1Р
0,5 - 2.2

                                  
1Р - 3Р
0,4 - 1,6

                                  
3Р - 6Р
0,5 - 1.1

                                  
6Р - 16Р
0.3 - 0.9

                                  
16Р - 120Р
0.1 - 0.4

                                  

T-хелпери (CD45+CD3+CD4+CD8-)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 300x10*9/л
Одиниця виміру: x10*9/л

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
1.4 - 5.0

                                  
3М - 1Р
1.2 - 4.6

                                  
1Р - 3Р
1.0 - 3.6

                                  
3Р - 6Р
0.7 - 2.8

                                  
6Р - 16Р
0.6 - 1.4

                                  
16Р - 120Р
0.5 - 1.4

                                  

Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD45+CD4+25+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
5 - 17

                                  

Лімфоцити (CD45++CD14-) %

Метод: Імунотурбідіметричний
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 1Р
22 - 70

                                  
1Р - 2Р
37 - 60

                                  
2Р - 6Р
30 - 55

                                  
6Р - 10Р
30 - 50

                                  
10Р - 16Р
30 - 46

                                  
16Р - 120Р
19 - 37

                                  

Моноцити (CD45++CD14+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 1Р
4 - 15

                                  
1Р - 2Р
3 - 10

                                  
2Р - 6Р
3 - 9

                                  
6Р - 10Р
3 - 9

                                  
10Р - 16Р
3 - 9

                                  
16Р - 120Р
3 - 11

                                  

Наївні Т-хелпери (CD45+CD4+CD45RA+CD45RO-)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
19,2 - 57,6

                                  

B2-клітини (наївні) (CD45+CD19+CD5-CD27-)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
82 - 96

                                  

B-клітини пам`яті (CD45+CD19+CD5-CD27+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
22 - 40

                                  

Загальні NK-клітини (LGL) (CD45+CD3-CD16+56+) %

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
2 - 14

                                  
3М - 1Р
4 - 16

                                  
1Р - 3Р
5 - 18

                                  
3Р - 6Р
6 - 20

                                  
6Р - 16Р
6 - 20

                                  
16Р - 120Р
6 - 20

                                  

Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD5+CD19-)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
55 - 80

                                  
3М - 1Р
50 - 76

                                  
1Р - 3Р
54 - 80

                                  
3Р - 6Р
59 - 78

                                  
6Р - 16Р
59 - 76

                                  
16Р - 120Р
60 - 80

                                  

NK-клітини цитолітичні (CD45+CD3-CD16brightCD56dim)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
93 - 98

                                  

TNK-клітини (цитолітичні) (CD45+CD3+CD16+CD56+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
0 - 3

                                  
3М - 1Р
0 - 7

                                  
1Р - 3Р
0 - 7

                                  
3Р - 6Р
0 - 10

                                  
6Р - 120Р
0 - 10

                                  

Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD3+) %

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
55 - 80

                                  
3М - 1Р
50 - 76

                                  
1Р - 3Р
54 - 80

                                  
3Р - 6Р
59 - 78

                                  
6Р - 16Р
59 - 76

                                  
16Р - 120Р
60 - 80

                                  

T-цитотоксичні лімфоцити (CD45+CD3+CD4-CD8+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 300x10*9/л
Одиниця виміру: x10*9/л

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
0.6 - 2.2

                                  
3М - 1Р
0.7 - 2.4

                                  
1Р - 3Р
0.8 - 2.0

                                  
3Р - 6Р
0.5 - 1.8

                                  
6Р - 16Р
0.4 - 1,2

                                  
16Р - 120Р
0,3 - 0.9

                                  

NK-клітини активовані (CD45+CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
17 - 40

                                  

NK-клітини цитокінпродукуючі (CD45+CD3-CD16dim-to-negCD56bright)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
2 - 7

                                  

Активовані Т-клітини (CD45+CD3+HLA-DR+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
0 - 6

                                  
3М - 1Р
0 - 8

                                  
1Р - 3Р
1 - 8

                                  
3Р - 6Р
1 - 8

                                  
6Р - 16Р
2 - 9

                                  
16Р - 120Р
3 - 10

                                  

B1-клітини (аутореактивні) (CD45+CD19+CD5+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
4 - 17

                                  

Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD3+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 300x10*9/л
Одиниця виміру: x10*9/л

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
2.0 - 6.5

                                  
3М - 1Р
1.8 - 6.5

                                  
1Р - 3Р
1.5 - 5.4

                                  
3Р - 6Р
1.4 - 3.8

                                  
6Р - 16Р
1.1 - 2.6

                                  
16Р - 120Р
0.8 - 2.2

                                  

Лейкоцити

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 400x10*9/л
Одиниця виміру: x10*9/л

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 1Р
6 - 17.5

                                  
1Р - 2Р
6 - 17

                                  
2Р - 4Р
5.5 - 15.5

                                  
4Р - 6Р
5 - 14.5

                                  
6Р - 10Р
4.5 - 13.5

                                  
10Р - 16Р
4.5 - 13.5

                                  
16Р - 120Р
4 - 9

                                  

Лімфоцити (CD45++CD14-)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 300x10*9/л
Одиниця виміру: x10*9/л

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 1Р
3,5 - 11,3

                                  
1Р - 2Р
2,7 - 11,9

                                  
2Р - 6Р
1,7 - 6,9

                                  
6Р - 10Р
1,1 - 5,9

                                  
10Р - 16Р
1,0 - 5,3

                                  
16Р - 120Р
1,0 - 2,8

                                  

T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+CD38+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
2 - 27

                                  

DNT-L

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 1Р
< 10

                                  
1Р - 3Р
< 10

                                  
3Р - 5Р
< 13

                                  
5Р - 16Р
< 12

                                  
16Р - 120Р
< 7

                                  

Активовані Т-хелпери (CD45+CD4+CD45RA+CD45RO+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
9,6 - 28,8

                                  

Гранулоцити (CD45+14-)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 1Р
16 - 60

                                  
1Р - 2Р
28 - 60

                                  
2Р - 6Р
32 - 68

                                  
6Р - 10Р
41 - 70

                                  
10Р - 16Р
45 - 60

                                  
16Р - 120Р
47 - 75

                                  

Загальні NK-клітини (LGL) (CD45+CD3-CD16+56+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 300x10*9/л
Одиниця виміру: x10*9/л

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
0.05 - 0.7

                                  
3М - 1Р
0.1 - 0.9

                                  
1Р - 3Р
0.07 - 1.3

                                  
3Р - 6Р
0.1 - 0.9

                                  
6Р - 16Р
0.1 - 0.8

                                  
16Р - 120Р
0.1 - 0.4

                                  

Регуляторні Т-клітини (CD45+CD4+CD25brightCD127neg)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
7 - 10

                                  

T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+HLA-DR+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
0 - 10

                                  
3М - 1Р
0 - 10

                                  
1Р - 6Р
1 - 12

                                  
6Р - 16Р
2 - 14

                                  
16Р - 120Р
3 - 19

                                  

yd-Т-клітини (CD45+CD3+TcRab-TcRyd+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
1.5 - 9.0

                                  

T-цитотоксичні лімфоцити (CD45+CD3+CD4-CD8+) %

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
15 - 35

                                  
3М - 1Р
16 - 34

                                  
1Р - 3Р
16 - 38

                                  
3Р - 6Р
21 - 35

                                  
6Р - 16Р
25 - 35

                                  
16Р - 120Р
19 - 35

                                  

ab-Т-клітини (CD45+CD3+TcRab+TcRyd-)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
87 - 98

                                  

Загальні В-лімфоцити (CD45+CD19+) %

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 1Р
17 - 32

                                  
1Р - 3Р
19 - 31

                                  
3Р - 6Р
16 - 28

                                  
6Р - 16Р
12 - 22

                                  
16Р - 120Р
7 - 19

                                  

Співвідношення Тх/Тц

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: не застосовується

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
1.3 - 3.2

                                  
3М - 1Р
1.1 - 3.0

                                  
1Р - 16Р
1.0 - 2.5

                                  
16Р - 120Р
1.0 - 2.5

                                  

T-клітини пам`яті (CD45+CD4+CD45RA-CD45RO+)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 120Р
9,6 - 48,1

                                  

T-хелпери (CD45+CD3+CD4+CD8-) %

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100
Одиниця виміру: %

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 3М
38 - 60

                                  
3М - 1Р
35 - 57

                                  
1Р - 3Р
31 - 49

                                  
3Р - 6Р
32 - 45

                                  
6Р - 16Р
30 - 44

                                  
16Р - 120Р
33 - 52

                                  

Правила підготовки пацієнта

венозна кров

Умови підготовки (якщо інше не визначено лікарем):За 8 годин Витримати голодування, виключити жирну їжу. Можна пити воду. За 2 години допускається легкий прийом нежирної їжі: дітям до 5 років і дорослим з протипоказаннями по голодуванню. Безпосередньо перед обстеженням не палити. виключити фізичні навантаження та стреси. Погодити з лікарем застосування глюкокортикоїдних гормонів. Погодити з лікарем цитостатичних препаратів. Погодити з лікарем імуносупресуючих та імуностимулюючих препаратів (аміксин, тілорон та ін.).

Правила доставки біоматеріалів до лабораторії

венозна кров

Біоматеріал для дослідження: Плазма ВК/Na-He. Тип пробірки, об’єм БМ в пробірці: Вакутейнер з содіум-гепаріном, 4,0 мл. Умови доставки: Температура від 18 до 25 градусів, 24 год.

Інтерференція:

 • див. Комплексну імунограму
 • див. Комплексну імунограму

Інтерпретація:

 • Див. вище.
 • Див. вище.
Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому