гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ

Комплекс №112 "Ліпідограма"

Повернутися

Діагностичний напрямок

Дисліпідемії

Загальна характеристика

До показників ліпідного обміну відносяться наступні показники: загальний холестерин (ХС), тригліцериди (ТГ), ліпопротеїди (ЛП), та їх співвідношення.

Холестерин - це органічна речовина, що синтезується головним чином печінкою (ендогенний холестерин), а також частково надходить в організм з їжею (екзогенний холестерин). Холестерин формує мембрани клітин всіх органів і тканин організму, входить у склад стероїдних та статевих гормонів, вітаміну Д, бере участь в синтезі жовчних кислот. У крові холестерин циркулює в комплексі з білками у складі ЛП. Транспортуються в складі ліпопротеїдів низької щільності.

 Тригліцериди це жири, що є головним джерелом енергії для організму. Надходять в організм переважно з їжею, більша кількість ТГ знаходиться в жировій тканині, транспортуються в складі ліпопротеїдів дуже низької щільності.

Ліпопротеїди - білково-ліпідні комплекси, що забезпечують транспорт ліпідів в організмі, їх розрізняються за розміром, щільністю та вмістом ліпідів.

За своїми фізичними властивостями ЛП плазми крові поділяються на наступні фракції: 

 • Хіломікрони (ХМ); 

 • ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ);

 • ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ); 

 • ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ); 

 • ліпопротеїди проміжної щільності (ЛПЩ);

 • ліпопротеїн (а).

Ліпопротеїди розрізняються за їх роллю в розвитку атеросклерозу. Так, ЛПДНЩ і ЛПНЩ сприяють розвитку атеросклерозу, тому що транспортують загальний холестерин з печінки в клітини і тканини організму. ЛПВЩ називають «поліцейськими атеросклерозу», тому що мають протилежну дію, яка проявляється завдяки їх здатності захоплювати ХС, виводити його з клітин, тканин, в тому числі стінок артерій, і транспортувати назад в печінку.

До складу комплексу входять показники, що є оптимальними для діагностики та моніторингу ефективності лікування дисліпідемій. До комплексу входить новий показник  холестерин не-ліпопротеїдів високої щільності (ХС не-ЛПВЩ). Це розрахунковий показник, що оцінює всі фракції ліпідів крові, які беруть участь в утворенні атеросклеротичних бляшок в судинах. ХС не-ЛПВЩ використовується для більш точної оцінки ССЗ та ризику розвитку атеросклерозу у пацієнтів з високим рівнем тригліцеридів, ожирінням, цукровим діабетом та низьким рівнем ХС ЛПНЩ. Згідно чинних настанов ХС не-ЛПВЩ рекомендують визначати у пацієнтів з дуже високим та високим серцево-судинним ризиком (ССР) навіть після досягнення цільового рівня ХС ЛПНЩ. У 2021 році в оновленому алгоритмі оцінки ССР у осіб віком старше 40 років загальної популяції за діаграмою SCORE 2 — SCORE2-ОР для оцінки 10-річного ризику фатальних та нефатальних ССЗ, що представлений у рекомендаціях Європейського товариства кардіологів щодо профілактики ССЗ в клінічній практиці, використовується саме новий показник ХС не-ЛПВЩ.

За рахунок показника ХС не-ЛПВЩ комплекс має переваги при дослідженні дисліпідемій:

 • Результат досліджень відповідає міжнародному стандарту з якості - ДІЛА має міжнародну акредитацію ISO 15189

 • Відповідає галузевим та міжнародним стандартам (Протоколам) та доказової медицини - МЛ ДІЛА вперше застосовує показник ХС не-ЛПВЩ, який рекомендований Європейським товариством кардіологів 2019 р. для діагностики та контролю дисліпідемій (клас І)

 • Висока прогностична значимість виявлених чинників ризику - МЛ ДІЛА є однією з перших лабораторій, що впроваджує корекцію референтних значень для ХС ЛПНЩ та ХЛ не-ЛПВЩ відповідно оцінки серцево-судинного ризику

 • Унікальний бланк результату: вперше інформація щодо груп серцево-судинного ризику представлена у вигляді додаткової таблиці.

Показання для призначення

1. Ранні ССЗ у сімейному анамнезі

2. Встановлені ССЗ (ішемічна хвороба серця, інфаркт, гіпертонічна хвороба, інсульт та ін.)

3. Ендокринні захворювання (гіпотиреоз, цукровий діабет, ожиріння та ін.)

4. Захворювання печінки і жовчовивідних шляхів, підшлункової залози

5. Контроль прийому ліпідзнижуючих препаратів

Маркер

Маркер порушень ліпідного обміну.

Клінічна значущість

 1. Оцінка ризику розвитку атеросклерозу та серцево-судинних захворювань на ранніх етапах.

 2. Динамічний контроль стану ліпідного обміну при ішемічній хворобі серця, гіпертонічній хворобі, судинному атеросклерозі, патології нирок, цукровому діабеті та ін.

 3. Контроль ефективності ліпідкорегуючої терапії та дієти.


Правила підготовки пацієнта

венозна кров

Умови підготовки (якщо інше не визначено лікарем):За 4 години Витримати голодування, виключити жирну їжу. Можна пити воду. Для дітей до 1 року - бажано дотриматись максимально можливого проміжку між годуваннями, або безпосередньо перед наступним годуванням.

Правила доставки біоматеріалів до лабораторії

венозна кров

Біоматеріал для дослідження: Сироватка ВК. Тип пробірки, об’єм БМ в пробірці: Вакутейнер з розподільним гелем, 3,5 мл. ПреА обробка перед транспортуванням: центрифугувати пробірку. Умови доставки: Температура від 2 до 25 градусів, 24 год.

Інтерференція:

 • ХОЛЕСТЕРИН - Аміодарон, андрогени, катехоламіни, хенодезоксихолева кислота, циклоспорин, дисульфірам, діуретики (незначний вплив), ергокальциферол у високих дозах, етретінат, глюкокортикостероїди, изотретиноїн, леводопа.ТРИГЛІЦЕРИДИ - бета-блокатори, катехоламіни, холестирамін, кортикостероїди, цик-лоспорін, даназол, діазепам, діуретики, естрогени, етанол. Етретінат, інтерферон, ізотретиноїн, ретинол, міконазол (в / в). ЛПВЩ - Карбамазепін, хлоровані вуглеводні, циметидин, циклофеніл, доксазозин, естрогени, етанол, похідні фібринової кислоти (клофібрат, гемфіброзил), ловастатин, правастатин, симвастатин, нікотинова кислота, фенобарбітал, фенітоїн, празозин, теразозин, ЛПНЩ - Андрогени, бета-блокатори, катехоламіни, хенодезоксихолева кислота, циклоспорин, даназол, діуретики, етретінат, глюкокортикостероїди, изотретиноин, прогестини ЛПДНЩ - бета-блокатори, тіазидні діуретики, оральні контрацептиви, кортикостероїди, андрогени
 • ХОЛЕСТЕРИН - Аміносаліцилова кислота, аспарагіназа, карбутамід, холестирамін, кломіфен, клонідин, колестипол, ципротерону ацетат, доксазоцін, естрогени, фенфлюрамин, деривати фибриновой кислоти (наприклад, клофібрат, гемфіброзил), ловастатин, правастатин, симвастатин, гідралазин, інтерферон, кетоконазол (високі дози ), ніацин, неоміцин, празозин, пробукол, тироксин.ТРИГЛІЦЕРИДИ - Аскорбінова кислота (високі дози), аміносаліцилова кислота, аспарагіназа, фенодіноксіхолієва кислота, доксазосін, похідні фібринової кислоти (наприклад, клофібрат, гемфіброзил), гепарин, ніацин, омега-3-жирні кислоти, празозин, прогестини, теразолін. ЛПВЩ - Андрогени, бета-блокатори, хенодезоксихолева кислота, ципротерону ацетат (високі дози), даназол, діуретики, етретінат, інтерферон, інтерлейкін, ізотретінон, медроксипрогестерон, пробукол, прогестини ЛПНЩ - Аміносаліцилова кислота, холестирамін, колестипол, ципротерону ацетат, доксазолін, естрогени, похідні фібринової кислоти (клофібрат, гемфіброзил), ловастатин, правастатин, симвастатин, інтерферон, кетоконазол (високі дози), неоміцин, ніацин, празозин, пробукол, терацозін, тироксин ЛПДНЩ - Аміносаліцилова кислота, холестирамін, колестипол, ацетат, доксазолін, естрогени, похідні фібринової кислоти (клофібрат, гемфіброзил), ловастатин, правастатин, симвастатин, інтерферон, інтерлейкін, кетоконазол (висока доза), неоміцин, ніацин, празозин, пробукол, тироксин

Інтерпретація:

 • Діагностика та моніторинг ефективності лікування дисліпідемій
Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому