гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ

ALK (5A4), ІГХ

Повернутися

Діагностичний напрямок

Патоморфологічна діагностика

Загальна характеристика

З огляду на те, що кінази регулюють багато аспектів і росту,  і руху,і смерті клітини, порушення цього регулювання часто призводить до винекнення хвороб, зокрема раку. За даними численних досліджень, визначення мутації гену ALK(Anaplastic Limphoma Kinase)* рекомендовано всім пацієнтам з поширеним чи метастатичним недрібноклітинним раком легень (НДКРЛ), якщо гістологічно підтверджена аденокарцинома,або при наявності в пухлині тільки залозистого компоненту- аденокарцинома не може бути виключеною. Генетичну перебудову ALK в клінічних зразках НДКРЛ  можна визначити  методом ІГХ (імуногістохімії)з використанням антитіла 5А4, що є більш економічно вигідним в порівнянні з FISH( метод флюоресцентної гібридизації in situ) та RT-PCR(метод полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскриптазою) . При високій чутливості та специфічності, метод ІГХ може бути корисним, як метод скринінгу для ідентифікації пухлини. Хоча лише 7% пацієнтів з НДКРЛ, мають перебудову  гену ALK, проте, визначення даної мутації є дуже важливим з тієї позиції, що в лікуванні хворих з транслокацією ALK,буде ефективною таргетна терапія інгібіторами ALK. * ALK-кіназа анапластичної лімфоми (свою назву отримала від першоджерела свого виявлення- анапластичної крупноклітинної лімфоми).

Показання для призначення

Гістологічно підтверджена аденокарцинома легень

Маркер

Наявність  ALK -мутації

Клінічна значущість

Ідентифікація в пухлині  мутаційного статусу ALK, має предиктивну(сигналом для лікування пухлини є застосування інгібіторів ALK) та прогностичну клінічну цінність


Склад показників:

Імуногістохімічне дослідження

Метод: Патоморфологічна мікроскопія

Правила доставки біоматеріалів до лабораторії

зразок тканини

Біоматеріал для дослідження: Зразок тканини. Тип пробірки, об’єм БМ в пробірці: Парафіновий блок. Умови доставки: Температура від 9 до 25 градусів, час доставки не обмежений Коментар: доставлений парафіновий блок має знаходитись у контейнері (захищений від вологи та пошкоджень) .

Інтерференція:

  • Імуногістохімічне дослідження 3 категорії складності

Інтерпретація:

  • Патогістологічний висновок згідно з гістологічною класифікацією пухлин ВООЗ. Кодування за системою ICD (ICD-10 Version: 2019,Міжнародна класифікація хвороб),SNOME CT (Систематизована медична номенклатура- Клінічні терміни)

Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому