гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ

PD-L1 (22c3), ІГХ

Повернутися

Діагностичний напрямок

Патоморфологічна діагностика

Загальна характеристика

Імуногістохімічне дослідження PD-L1 (program death ligand -ліганду програмованої смерті) клоном 22с3- проводиться на гістологічних зрізах з ціллю виявлення експресії білків PD-L1 на клітинах злоякісних новоутворень та пухлино-інфільтруючих імунних клітинах. Згідно одержаних наукових даних, велика кількість різних типів пухлин можуть використовувати PD-L1 сигнальний путь для інгібування протипухлинної імунної відповіді, що робить PD-L1 важливою ціллю в дослідженні раку. При звичайних умовах сигнальний путь PD-L1 викликає зниження активності цитотоксичних Т-клітин, шляхом зв'язування з їхніми рецепторами B7.1, PD-1, тим самим, підтримуючи імунний гомеостаз та захист нормальних клітин від аутоімунної реакції. В нормі, при появі пухлинних клітин, імунна система сама їх розпізнає та знищує, проте з підвищеним утворенням на клітинах пухлини лігандів PD-L1, задіюється механізм ухилення від імунної відповіді. Дослідження гіперекспресії PD-L1 саме клітинами пухлини, допомагає спрогнозувати перебіг захворювання , а також допомагає в розробці та застосуванні іноваційних терапевтичних практик в лікуванні злоякісних новоутворень.

Показання для призначення

Надмірну експресію PD-L1 відмічають у більш ніж в 50% типів пухлин.  До них відносяться: 1). Меланома; 2). Недрібноклітинний рак легень; 3). Гліобластома/змішана гліома; 4). Аденокарцинома товстого кишківника; 5). Печінково-клітинний рак; 6). Рак уротелію/сечового міхура; 7). Множинна мієлома; 8). Рак яєчників; 9). Рак шлунку; 10). Рак стравоходу; 11).Рак підшлункової залози; 12). Нирково- клітинний рак; 13). Рак молочної залози; 14).Лімфоми( переферійнв Т-клітинна лімфома, дифузна крупноклітинна лімфома, лімфоцитарна лімфома). Хоча відсоток випадків наявності PD-L1 експресії в різних типах пухлин - різний, проте, якщо є гіперекспресія, то це являється  біомаркером для застосування в лікуванні пацієнта персоналізованої імунотерапії.

Маркер

            Наявність гіперекспресії PD-L1 на клітинах пухлини      

Клінічна значущість

Визначення гіперекспресії PD-L1 в препаратах пухлини , методом ІГХ забарвлення- є потенційним біомаркером в дослідженні пухлини, яке дозволяє спрогнозувати перебіг захворювання, а також чутливість пухлини до персоналізованої імунотерапії в лікуванні пацієнта .


Склад показників:

Імуногістохімічне дослідження

Метод: Патоморфологічна мікроскопія

Правила доставки біоматеріалів до лабораторії

зразок тканини

Біоматеріал для дослідження: Зразок тканини. Тип пробірки, об’єм БМ в пробірці: Парафіновий блок. Умови доставки: Температура від 9 до 25 градусів, час доставки не обмежений Коментар: доставлений парафіновий блок має знаходитись у контейнері (захищений від вологи та пошкоджень) .

Інтерференція:

  • Імуногістохімічне дослідження 3 категорії складності

Інтерпретація:

  • Патогістологічний висновок згідно з гістологічною класифікацією пухлин ВООЗ. Кодування за системою ICD (ICD-10 Version: 2019,Міжнародна класифікація хвороб),SNOME CT (Систематизована медична номенклатура- Клінічні терміни)

Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому