гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ

Видалення пухлин кісток, суглобів, хрящової тканини

Повернутися

Діагностичний напрямок

Патоморфологічна діагностика

Загальна характеристика

Всі, без винятку, виявлені вперше пухлинні новоутворення скелету, як доброякісні, так і злоякісні, підлягають оперативному лікуванню, об'єм якого (резекція, ампутація чи екзартикуляція кінцівки) визначається ступенем злоякісності пухлини, її локалізацією та характером поширенності процесу. До найбільш розповсюджених злоякісних пухлин скелету належать: остеогенна саркома, виникаюча переважно в віці 10-20 років, та хондросаркома - у віці 40-60 років. При гістологічному дослідженні препарату, від ступеню диференціювання тканини пухлини, кількості мітозів, наявності спонтанних некрозів та інвазії судин ( ступінь злоякісності пухлини), залежатиме перебіг та прогноз захворювання.

Показання для призначення

1. Доброякісні пухлини скелета:   а). Хондрома;   б). Хондробластома ( гігантоклітинна хондробластома, пухлина Кодмана); в). Хондроміксоїдна фіброма;  г). Остеома (проявляюча себе клінічно); д). Остеобластокластома ( гігантоклітинна пухлина, віднесена ВООЗ до пухлин неясного гістогенезу).   2. Злоякісні пухлини скелета : а). Остеогенна саркома ( первинно-множинна склерозуюча, периостальна, паростальна, остеогенна саркома щелепи,телеангіектатична остеогенна саркома);  б). Хондросаркома ( інтрамедулярна, паростальна); в). Злоякісна остеобластокластома;  г). Злоякісна фіброзна гістіоцитома кістки;   д). Фібросаркома кістки; е). Саркома Юїнга;  ж). Первинна ретикулосаркома суглобу ;  з). Адамантинома.

Маркер

Маркер морфологічних ознак новоутворення в кістці, в суглобі, в хрящевій тканині.

Клінічна значущість

Диференційна діагностика морфологічних ознак доброякісної та злоякісної природи пухлини кістки, суглобу, хрящової тканини. Встановлення гістогенезу пухлини.


Склад показників:

Гістологічне дослідження

Метод: Патоморфологічна мікроскопія

Правила доставки біоматеріалів до лабораторії

зразок тканини

Біоматеріал для дослідження: зразок тканини. Тип пробірки, об’єм БМ в пробірці: Ємність з формаліном, формалін має повністю покривати зразок. Умови доставки: Температура від 9 до 25 градусів, 7 дн.

Інтерференція:

  • Інтерференція між морфологічними ознаками доброякісного чи злоякісного процесу в кістці, в суглобові, в хрящовій тканині.

Інтерпретація:

  • Патогістологічний висновок згідно з гістологічною класифікацією пухлин ВООЗ. Кодування за системою ICD (ICD-10 Version:2019, Міжнародна класифікація хвороб), SNOMED CT (Систематизована медична номенклатура - Клінічні терміни)

Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому