гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ
Повернутися

Волосатоклітинний лейкоз (моніторинг MRD)

clock icon Термін виконання: 4 дн.
3000 грн

Діагностичний напрямок

Діагностика онкогематологічних захворювань

Загальна характеристика

Волосатоклітинний лейкоз (ВКЛ) — особливий варіант лімфопроліферативного захворювання із залученням кісткового мозку і селезінки, морфологічним субстратом якого служать так звані ворсинчасті В-лімфоцити — клітини зі своєрідним фестончатим краєм цитоплазми у вигляді відростків.
За допомогою цитоморфологічних методів в кістковому мозку та/або периферичній крові визначають не менш 10% характерних лейкемічних мононуклеарів, що є базовим діагностичним критерієм захворювання. В периферичній крові патологічні клітини знаходять не менш як 90% випадків. Для верифікації діагнозу ВКЛ обов’язковим є визначення імунофенотипу пухлинних лімфоцитів. Крім того, виявлення певних імунофенотипових ознак дозволяє використовувати таргетні препарати, які демонструють високу ефективність у хворих з ВКЛ. Мінімальна резидуальна хвороба – це залишкова популяція пухлинних клітин, яка може бути виявлена лише за допомогою високочутливих методів. До методів діагностики MRD відноститься імунофенотипування методом проточної цитометрії. Імунофенотипування - це аналітичний процес встановлення типу і ступеню експресії клітинами окремих маркерів, т.з. CD - «кластерів диференціювання» (мембранних і внутрішньоклітинних), характерних для певної лінії кровотворення. Проточна цитофлюориметрія – метод імунофенотипування клітинних суспензій. Підхід до імунофенотипування пухлинних клітин заснований на використанні стандартизованого покрокового алгоритму консорціума EuroFlow ™ з використанням 10-12 кольорових панелей антитіл, що дозволяє ідентифікувати і повністю охарактеризувати клонально розширені популяції патологічних клітин та зробити висновки про відповідність отриманого фенотипу певній патології згідно класифікації ВОЗ. Для моніторингу резистентного пулу пухлинних клітин (MRD) під час та після терапії, застосовуються спеціалізовані протоколи детекції малоклітинної популяції на тлі регенеруючого гемопоезу. Дані протоколи дозволяють розмежувати нормальні клітини, що розвиваються (гематогони) та виявити залишкову популяцію клітин з пухлинним фенотипом.

Показання для призначення

1. Контроль ефективності лікування. 2. Підтвердження реміссії та визначення глибини реміссії. 3. Виключення рецидиву захворювання. 

Маркер

Імунологічні маркери, характерні для  резистентного пулу пухлинних клітин у хворих на ВКЛ 

Клінічна значущість

1.Підтвердження реміссії та визначення глибини реміссії. 2. Виключення рецидиву захворювання. 


Склад показників:

Цитоморфологічне дослідження

Метод: Мікроскопічний
Діапазон вимірювань: до 100

Оцінка резидуального пулу пухлинних клітин при ВКЛ (проточна цитометрія)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100

Правила підготовки пацієнта

аспірат кісткового мозку

Примітки:Спеціальної підготовки не потрібно.

Правила доставки біоматеріалів до лабораторії

аспірат кісткового мозку

Біоматеріал для дослідження: Скло+ЕДТА без геля, КМ. Тип пробірки, об’єм БМ в пробірці: Система з ЕДТА без розподільного геля, 2,0 мл та цитологічні препарати (скельця) 3-10 шт. ПреА обробка перед транспортуванням: пробірку зберігати в холодильнику. Умови доставки: Температура від 2 до 10 градусів, 24 год. Коментар: обов'язкова наявність спецнаправлення.

Інтерпретація:

  • Висновки для цитологічного дослідження та імунофенотипування методом проточної цитометрії складають згідно із класифікацією ВООЗ 2017 року. Результат досліджень необхідно оцінювати з урахуванням клінічних, інструментальних та інших лабораторних даних.
Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому