гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ

Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, АТ до капсид. антигена IgG (VCA IgG)

Повернутися

Діагностичний напрямок

Інфекційне ураження організму

Загальна характеристика

Вірус Епштейн-Барра (EBV)-відноситься до групи герпесвірусів (вірус герпесу IV типу), містить ДНК. Вірус тропний до В-лімфоцитів, що мають поверхневі рецептори до нього. Здатний до тривалого персистування в В-лімфоцитах, епітеліальних клітинах рото - і носоглотки. Викликає хвороби імунної системи з розвитком синдромів лімфопроліферації та імунної недостатності. Збудник має опортуністичні та онкогенні властивості. Найбільший тропізм даний вірус проявляє по відношенню до лімфоцитів (особливо В-клітин), моноцитів, макрофагів, нейтрофілів і епітеліоцитів носоглотки, що визначає характер клінічних уражень. Вірус здатний перебувати в латентній, персистуючій реактивованій формі. Інфікування у дорослих людей призводить до інфекційного мононуклеозу, який у більшості хворих супроводжується лихоманкою, інтоксикацією, а також ураженням лімфовузлів (лімфоаденопатією), піднебінних та глоткових мигдаликів.
У пацієнтів з симптомами інфекційного мононуклеозу визначення EBNA IgG разом з VCA IgM і IgG використовується для диференціювання стадії одужання від гострої фази інфекційного мононуклеозу. При первинному інфікуванні виявляються одночасно з атитілами класу IgM, але зберігаються довічно. Є свідченням тривалої реплікації вірусу.

Показання для призначення

• Лабораторне підтвердження діагнозу при клінічній підозрі на гострий інфекційний мононуклеоз.
• Оцінка стадії перебігу інфекції, лабораторне підтвердження діагнозу при клініці хронічного активного інфекційного мононуклеозу.
• Діагностика лімфопроліферативних і онкологічних захворювань, зв'язаних з вірусом Епштейн-Барра.

Маркер

Серологічний маркер імунної пам'яті до вірусу Епштейн-Барра.

Клінічна значущість

Діагностика: Гострої стадії первинної інфекції .Недавньої інфекції (менше 6 місяців) .Перенесеної інфекції та хронічної інфекції або її реактивації


Склад показників:

Антитіла IgG до капсидного антигену EBV (VCA IgG)

Метод: Хемілюмінесцентний імуноаналіз
Діапазон вимірювань: 0.1 - 100
Одиниця виміру: S/CO

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
0 - 130Р
< 0.9
<0.9       негативний
0.9 - 1.1 сумнівний
>1.1       позитивний

Правила підготовки пацієнта

венозна кров

Умови підготовки (якщо інше не визначено лікарем):За 4 години Витримати голодування, виключити жирну їжу. Можна пити воду. Для дітей до 1 року - бажано дотриматись максимально можливого проміжку між годуваннями, або безпосередньо перед наступним годуванням.

Правила доставки біоматеріалів до лабораторії

венозна кров

Біоматеріал для дослідження: Сироватка ВК. Тип пробірки, об’єм БМ в пробірці: Вакутейнер з розподільним гелем, 3,5 мл. ПреА обробка перед транспортуванням: центрифугувати пробірку. Умови доставки: Температура від 2 до 25 градусів, 24 год.

Інтерференція:

  • Не виявлена.
  • Не виявлена.

Інтерпретація:

  • Позитивний результат: гостра фаза EBV інфекції, лімфома Беркітта, носоглоткова карцинома.
Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому