гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ

Раннє виявлення серцево-судинних ризиків: нове рішення від ДІЛА

16.04.2024
Фото - Раннє виявлення серцево-судинних ризиків: нове рішення від ДІЛА

 

Комплекс № 272 «Скринінг судинних ризиків»

Комплекс досліджень «Скринінг судинних ризиків» спеціально розроблений для раннього виявлення факторів, які призводять до ураження судин:

цукровий діабет;
хронічна хвороба нирок;
порушення обміну ліпідів;
порушення реологічних властивостей крові.


Це дає можливість лікарю своєчасно розпочати лікувально-профілактичні заходи та надати можливість пацієнту уникнути розвитку серцево-судинних катастроф.

Що входить до складу комплексу?

До складу комплексу входять:

 • Глікований гемоглобін (HbA1c)
 • Гомоцистеїн
 • Калій
 • С-реактивний білок (СРБ) – кількісний
 • Співвідношення альбумін/креатинін сечі
 • Загальний білок
 • Альбумін
 • Феритин
 • Ліпідограма (Холестерин не-ЛПВЩ (розрахунок); Тригліцериди; Загальний холестерин; Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа - ліпопротеїди); Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди); Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди))
   

Глікований гемоглобін (HbA1c) - непрямий показник середнього рівня глюкози в крові за період до 3 місяців. Згідно рекомендацій Американської діабетологічної асоціації 2024 року (ADA 2024), використовується для діагностики предіабету (HbA1с 5,7 % - 6,4 %) та цукрового діабету (при рівні HbA1с 6,5 % та більше підтверджується діагноз цукровий діабет).

Цистатин С зі ШКФ – показник, що відображає видільну функцію нирок та є чутливим маркером порушення ШКФ, особливо при відсутності збільшення креатиніну. Так, функція нирок може виявитися зниженою більш ніж на 50% до того моменту, коли рівень креатиніну тільки перевищить межу верхнього референтного значення. Підвищення рівня Цистатину С інформативно на ранніх стадіях порушення видільної функції нирок і чим важче процес, тим вище його концентрація в крові. Також, підвищення Цистатину С асоціюється із запальними захворюваннями, онкозахворюваннями, розсіяним склерозом, спадковою цистатин С-амілоїдною ангиопатією. Низький рівень цистатину С може служити однією з причин зниження еластичності мембран, судинної стінки з подальшим розвитком атеросклерозу, аневризми черевної аорти і вторинних серцево-судинних ускладнень. Рівень цистатину С корелює з рівнями тригліцеридів, ХС ЛПНЩ. Підвищення його рівня після інфаркту міокарда є несприятливою ознакою, що свідчить про порушення фільтраційної функції нирок.

Співвідношення альбуміну до креатиніну в сечі (Альбумін в сечі; Креатинін у сечі; розрахунок) дозволяє виявити порушення функції ниркових клубочків на початковій стадії та діагностувати захворювання нирок та патології серцево-судинної системи.

Калій - основний внутрішньоклітинний катіон, який створює і підтримує електричний мембранний потенціал клітин, регулює внутрішньоклітинний осмотичний тиск, стимулює активність ферментів гліколізу, бере участь у метаболізмі білків і глікогену, відіграє важливу роль у проведенні нервових імпульсів.

Загальний білок – маркер порушень білкового обміну. Важливий діагностичний параметр при цілому ряді захворювань, зокрема пов'язаних з вираженими порушеннями метаболізму при захворюваннях печінки, нирок, порушеннях харчування, обміну речовин, колагенозах.

Альбумін - маркер порушень білкового обміну - становить 60 % загального білка в сироватці крові. Синтезується в печінці, визначає онкотичний тиск плазми, бере участь у транспортуванні багатьох біологічно активних речовин, здатен зв'язуватися з холестерином, білірубіном, кальцієм, різними лікарськими речовинами.

Феритин - найбільш поширена форма депонування заліза у організмі. Підвищення дозволяє запідозрити гемохроматоз або системне запалення. Зниження характерне для залізодефіцитної анемії.

С-реактивний білок – маркер гострої фази запалення. Підвищує ризик серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з атеросклерозом, діабетом, а також тих, хто знаходиться на хронічному гемодіалізі.

Гомоцистеїн - найважливіший фактор у розвитку атеросклерозу і тромбозу; характеризує ризик розвитку хвороби Альцгеймера, старечого недоумства; супроводжує судинні ускладнення цукрового діабету.

Ліпідограмма дозволяє оцінити ризик розвитку атеросклерозу та серцево-судинних захворювань на ранніх етапах. До складу комплексу входять показники, що є оптимальними для діагностики та моніторингу ефективності лікування дисліпідемій, а також новий показник холестерин не-ліпопротеїдів високої щільності (ХС не-ЛПВЩ). Це розрахунковий показник для оцінки всіх фракцій ліпідів крові, які беруть участь в утворенні атеросклеротичних бляшок в судинах. ХС не-ЛПВЩ використовується для більш точної оцінки ССЗ та ризику розвитку атеросклерозу у пацієнтів з високим рівнем тригліцеридів, ожирінням, цукровим діабетом та низьким рівнем ХС ЛПНЩ. Згідно чинних настанов ХС не-ЛПВЩ рекомендують визначати у пацієнтів з дуже високим та високим серцево-судинним ризиком (ССР) навіть після досягнення цільового рівня ХС ЛПНЩ.

Показання для призначення:

Пацієнти з цукровим діабетом, предіабетом та особи, які мають фактори ризику цукрового діабету, зокрема: родич першого ступеню (один з батьків, брат чи сестра, дитина) з цукровим діабетом, Артеріальна гіпертензія (>140/90 мм. рт. ст.), синдром полікістозних яєчників у жінок, acanthosis nigricans та деякі інші ознаки інсулінорезистентності, вік 35 років та більше.
Люди з надмірною вагою або ожирінням (ІМТ ≥25 кг/м2).
Пацієнти з ранніми серцево-судинними захворюваннями у сімейному анамнезі.
Обтяжена спадковість (хвороби нирок у близьких родичів), вроджені аномалії нирок.
Шкідливі звички – алкоголь, паління.
Соціальні фактори: гіподинамія, стреси, надмірні психоемоційні навантаження, порушення режиму дня.


Клінічна значущість. Дослідження дозволяє комплексно виявити на ранніх стадіях порушення вуглеводного, білкового та ліпідного обміну, оцінити ризик розвитку атеросклерозу та тромбозу. Запобігти розвитку серцево-судинних захворювань та судинних катастроф: інсультів, інфарктів, гострих тромбозів та виявити початкові прояви хронічної хвороби нирок.

Інтерпретація. Комплекс дозволяє провести базовий скринінг для оцінки судинних ризиків. Виявити предіабет та цукровий діабет, порушення ліпідного та білкового обміну. Оцінити функцію нирок. Нормальний результат лабораторного обстеження не виключає наявності прихованих порушень вуглеводного, білкового та ліпідного обміну, також патології нирок та системи згортування крові. При відхиленні будь-якого з показників від нормальних значень потрібне подальше обстеження.

Умови збереження стабільності аналіту, преА обробки та доставки у лабораторію - на сайті в розділах відповідних досліджень.

Наш комплекс складається з вже існуючих досліджень.

Переваги ДІЛА:

 1. Комплекс № 272 «Скринінг судинних ризиків» дозволяє комплексно виявити на ранніх стадіях порушення вуглеводного, білкового та ліпідного обміну за одне відвідування лабораторії та надає можливість лікарю спрямувати діагностичний пошук в правильному напрямку, своєчасно розпочати лікувально-профілактичні заходи та надати можливість пацієнту уникнути розвитку серцево-судинних катастроф.
 1. До складу комплексу входять показники, що є оптимальними для діагностики та моніторингу ефективності лікування дисліпідемій. 
 1. Стандартизовані методики (90%), найкоротші терміни виконання (14 годин для Києва та Київської області).
 1. Атестат акредитації на відповідність вимогам стандарту ISO 15189:2022 (EN) «Medical laboratories — Requirements for quality and competence» ISO (International Organization for Standardization) – міжнародна організація зі стандартизації є наявним до кожного дослідження, який входить до комплексу, що є гарантією достовірності результатів дослідження для лікаря та пацієнта при комплексному обстеженні.
 1. Пацієнт отримує результат досліджень, визнаний у будь-якій країні світу, оскільки ДІЛА має міжнародну акредитацію ISO 15189.
 1. Одна з значних переваг - наявність в ДІЛА архіву біоматеріалу: системи, яка забезпечує надійність зберігання, швидкий та зручний пошук зразків біологічного матеріалу, з якого було виконано замовлення Клієнта. Термін зберігання – 30 діб.
 1. Окрема Послуга Дозамовлення для пацієнта – це послуга, що передбачає проведення додаткових досліджень з біологічного матеріалу, котрий було здано раніше і який зберігається в Архіві біоматеріалів.
 1. Узгоджені на міжнародному рівні, стандарти компетентності та якості медичних лабораторій (ISO 15189:2022), включають вимогу термінового повідомлення про критичні значення. Так, ДІЛА інформує лікаря про критичні для життя пацієнта значення результатів дослідження. Що допомагає у найкоротші терміни призначити лікування або додаткове обстеження й запобігти ускладненням.

Бланк результату

 

Джерела:

 • НАКАЗ МОЗ України № 151 від 26 січня 2023р. Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, екстреної та спеціалізованої медичної допомоги «Цукровий діабет 1 типу у дорослих»
 • АDA Standards of Medical Care in Diabetes 2024
 • 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension Endorsed by the European Renal Association (ERA) and the International Society of Hypertension (ISH)
 • Bilateral retinal hemorrhages from megaloblastic anemia: case report and review of literature. Pub Med. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1570927/ 
 • Hyperhomocyst(e)inemia, but not methylenetetrahydrofolate reductase C677T mutation, as a risk factor in branch retinal vein occlusion. Ophthalmology Volume 109, Issue 6, June 2002, Pages 1105-1109. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161642002010448 
Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому