гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ

Діагностика лімфопроліферативних захворювань (цитоморфологія та імунофенотипування методом ПЦ)

Повернутися

Діагностичний напрямок

Діагностика онкогематологічних захворювань

Загальна характеристика

Лімфопроліферативні захворювання - це гетерогенна група злоякісних захворювань лімфатичної системи. Субстрактом є В- та Т-лімфоцити, які знаходяться на різних етапах диференціації (здебільшого зрілі). Клінічно захворювання супроводжуються ураженням лімфатичних вузлів та інших лімфоїдних органів, кістового мозку. Захворювання суттєво відрізняються між собою за біологічними властивостями, клінічними проявами, морфологічними особливостями, відповіддю на терапію та прогнозом.
Загальноприйнятою на сьогодні є классификація лімфоїдних новоутворень ВОЗ (2017), в основу якої покладено результати аналізу морфологічних, імунофенотипових, генетичних ознак та клінічних даних. До лімфопроліферативних захворювань відноситься: Хронічний В-клітинний Лімфолейкоз, Хронічний Волосатоклітинний лейкоз, Синдром Сезарі, парапротеїнемічні гемобластози (в т.ч. Множинна Мієлома), Неходжкінські Лімфоми, Лімфома Ходжкіна та багато інших захворювань.
В аспекті діагностики лімфопроліферативних захворювань, особливо хронічного лімфолейкозу, цитоморфологічне дослідження дозволяє визначити наявність і кількість патологічних пухлинних клітин, оцінити їх морфологічну структуру.
Імунофенотипування методом проточної цитометрії виявляє специфічні імунологічні маркери, характерні для пухлинних клітин у пацієнтів з лімфопроліферативними захворюваннями. Підхід до імунофенотипування пухлинних клітин заснований на використанні стандартизованого покрокового алгоритму консорціума EuroFlow ™ з використанням 10-12 кольорових панелей антитіл, що дозволяє ідентифікувати і повністю охарактеризувати клонально розширені популяції патологічних клітин та зробити висновки про відповідність отриманого фенотипу певній патології згідно класифікації ВООЗ.
   

Показання для призначення

1. Підозра на наявність хронічного лімфопроліферативного захворювання.
2. Підтвердження та уточнення діагнозу, визначення стадії, типу, підтипу захворювання, що визначає прогноз та тактику лікування хворого.
3. Контроль ефективності лікування.
4. Підтвердження ремісії та визначення глибини ремісії після проведення лікування.
5. Визначення стану хвороби на етапі спостереження за пацієнтом в період ремісії. 

Маркер

Цитоморфологічні, імунологічні маркери, характерні для пухлинних клітин у пацієнтів з лімфопроліферативними захворюваннями 

Клінічна значущість

1. Для підтвердження діагнозу захворювання.  2. Для диференціальної діагностики захворювань. 3. Визначення типу, підтипу, варіанту, стадії, фактроів ризику захворювання, що дозволяє обрати подальшу тактику ведення та тактику лікування, спрогнозувати перебіг захворювання.  4. Моніторинг ефективності під час та після терапії.  5. Підтвердження та визначення глибини реміссіі. 


Склад показників:

Цитоморфологічне дослідження

Метод: Мікроскопічний
Діапазон вимірювань: до 100

Імунофенотипування ХЛПЗ (проточна цитометрія)

Метод: Проточна цитофлюориметрія

Правила підготовки пацієнта

аспірат кісткового мозку

Примітки:Спеціальної підготовки не потрібно.

венозна кров

Примітки:Спеціальної підготовки не потрібно.

Інтерпретація:

  • За наявності патологічних змін, зокрема за наявності пухлинних клітин характерних для лімфопроліферативних захворювань, проводиться їх опис. Висновки для цитологічного дослідження та імунофенотипування методом проточної цитометрії складають згідно із класифікацією ВООЗ 2017 року.
Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому