Знижка 10% при оплаті онлайн

×
гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 21:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 21:00
гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 21:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ

Діагностика ГЛ (мієлограма, імунофенотипування ГЛ методом ПЦ)

Діагностичний напрямок

Діагностика онкогематологічних захворювань

Загальна характеристика

Гострі лейкози - це гетерогенна група онгогематологічних захворювань, які характтризуються первинним ураженням кісткового мозку морфологічно незрілими бластними клітинами , які витісняють нормальні елементи та інфільтрують різні органи та тканини. Приналежність бласних клітин до певної лінії кровотворення, ступінь їх диференціювання визначають клінічний перебіг захворювання, тактику лікування, ефективність лікування, прогноз захворювання. Серед злоякісних пухлин гострі лейкози займають 3%, серед онкогематологічних захворювань - одне з перших місць за частотою. В 75% випадків захворювання реєструється у дорослих, середнє співвідношення гострих мієлолейкозів до гострих лімфолейкозів  складає 6:1. В дитячому віці 80-90% випадків складають лімфобластні форми. Виникнення  гострого лейкозу відбувається в наслідок мутації в генетичному матеріалі клоногенної кровотворної клітини. Діагноз гострого лейкозу встановлюється за наявності бласних клітин в кістковому мозку та/або периферичній крові. Цитоморфологічне дослідження дозволяє визначити приналежність бласних клітин до мієлоїдної чи лімфоїдної лінії гемопоезу приблизно в 70% випадків.  Використання нових високоефективних підходів до лікування хворих на гострі лейкози можливо лише за умови точно встановленого варіанту захворювання. Для більш точної діагностики необхідно використовувати імунотипування, цитохімічні, цитогенетичні, молекулярно-біологічні дослідження. Імунофенотипування гострих лейкозів - це аналітичний процес встановлення типу і ступеню експресії клітинами окремих маркерів, т.з. CD - «кластерів диференціювання» (мембранних і внутрішньоклітинних), характерних для певної лінії кровотворення. Проточна цитофлюориметрія – метод імунофенотипування  клітинних суспензій.  Підхід до імунофенотипування пухлинних клітин заснований  на використанні стандартизованого покрокового  алгоритму консорціума EuroFlow ™  з використанням 10-12 кольорових панелей антитіл, що дозволяє ідентифікувати і  повністю охарактеризувати клонально розширені популяції патологічних клітин  та зробити висновки про відповідність отриманого фенотипу певній патології згідно класифікації ВООЗ.

Показання для призначення

1. Підозра на гострий лейкоз. 2.Підтвердження та уточнення діагнозу, визначення стадії, типу, підтипу захворювання, що визначає прогноз та тактику лікування хворого.
3. Контроль ефективності лікування.
4. Підтвердження ремісії та визначення глибини ремісії після проведення лікування.
5. Визначення стану хвороби на етапі спостереження за пацієнтом в період ремісії.

Маркер

 Цитоморфологічні, імунологічні  маркери, характерні для пухлинних клітин у хворих на гострі лейкози. 

Клінічна значущість

1.Підтвердження діагнозу гострого лейкозу.  2. Диференційна діагностика гострого лейкозу та інших захворювань.        
3. Деталізація діагнозу, що дозволяє визначити прогноз та тактику лікування хворого.  4. Моніторинг ефективності під час та після терапії.  5. Підтвердження та визначення глибини реміссіі. 


Склад показників:

Цитоморфологічне дослідження

Метод: Мікроскопічний
Діапазон вимірювань: до 100

Імунофенотипування ГЛ (проточна цитометрія)

Метод: Проточна цитофлюориметрія
Діапазон вимірювань: до 100

Правила підготовки пацієнта

аспірат кісткового мозку

Примітки: Спеціальної підготовки не потрібно.

Ви можете додати дане дослідження в кошик на цій сторінці

Інтерпретація:

  • За наявності патологічних змін, зокрема за наявності бластів, характерних для гострих лейкозів, проводиться їх опис. Висновки для цитологічного дослідження та імунофенотипування методом проточної цитометрії складають згідно із класифікацією ВООЗ 2017 року. Гострі лейкози мають відповідний своєму варіанту «портрет» експресії специфічних антигенів. У висновку описується імунологічний профіль пухлинної популяції з підтвердженням відповідності отриманого фенотипу варіанту захворювання. Результат досліджень необхідно оцінювати з урахуванням клінічних, інструментальних та інших лабораторних даних.
Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому