0 (800) 606 777всеукраїнський номер (044) 531 94 89 для міста Київ
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ

Чи можна попередити серцево-судинні захворювання?

24.01.2017

В Україні серед причин смертності від неінфекційних захворювань провідне місце займає серцево-судинна патологія. У переважній більшості випадків її основною причиною є атеросклероз і атеротромбоз кровоносних судин, що призводить до розвитку ішемічної хвороби серця та порушення мозкового кровообігу.

Природа виникнення серцево-судинних захворювань

Ряд чинників ризику, які негативно впливають на стан серця і судин, пов'язані зі способом життя і їх можна відкоригувати самостійно, доклавши трохи зусиль. Вони відомі кожному:

 • паління;
 • недостатня фізична активність;
 • нераціональне харчування;
 • ожиріння.

В результаті перелічених вище причин з'являються захворювання, що згодом призводять до атеросклерозу і пов'язаних з ним порушень стану серця і судин:

 • артеріальна гіпертензія;
 • цукровий діабет 2 типу;
 • порушення жирового обміну (дисліпідемії).

Поряд з цим існують і такі чинники ризику (вік, стать, спадковість), що не підлягають корекції. З віком ліпідний обмін набуває характерних змін і концентрація ліпідів, що містяться в сироватці крові може показати схильність до захворювань серцево-судинної системи.

Основні клінічні прояви:

 • ішемічна хвороба серця;
 • ішемічний інсульт;
 • захворювання периферичних судин.

Що являє собою ліпідний профіль

Ліпіди крові представлені фракціями, кожна з яких виконує в організмі певну функцію.

Холестерин

Це основний ліпід, який в організмі виробляється клітинами печінки, а ззовні надходить з продуктами харчування тваринного походження. Концентрація холестерину в крові становить інтегральний показник жирового обміну. Мінімальний рівень холестерину спостерігається у новонароджених. З віком рівень його зростає, досягаючи максимуму в літньому віці. Причому у чоловіків відзначається більш низький рівень холестерину в порівнянні з жінками.

Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, альфа-ліпопротеїди)

Це єдина антиатерогенна фракція ліпідів. Тобто ці ліпопротеїди не тільки не сприяють формуванню атеросклеротичних бляшок в судинах, а й перешкоджають цьому. Зазначена особливість обумовлена тим, що ЛПВЩ беруть активну участь в транспортуванні холестерину в печінку, де той утилізується. У жінок середній рівень ЛПВЩ вище, ніж у чоловіків.

Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, бета-ліпопротеїди)

Атерогенна фракція ліпідів, яка бере участь у перенесенні холестерину в судинну стінку і формуванні атеросклеротичних бляшок. Рівень ЛПНЩ більшою мірою визначає ризик розвитку атеросклерозу, ніж холестерин.

Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ, пре-бета-ліпопротеїди)

Високоатерогенні ліпіди, що виробляються печінкою і кишечником. Є попередниками ЛПНЩ і здійснюють транспорт тригліцеридів з печінки до периферичних тканин, де активно беруть участь у формуванні атеросклеротичних бляшок.

Тригліцериди

Це нейтральні жири, які циркулюють у плазмі крові. Виробляються жировими клітинами, печінкою, кишечником, а також надходять в організм з продуктами харчування. Служать головним енергетичним джерелом для клітин.
Рівень концентрації тригліцеридів і загального холестерину, без оцінки показників інших фракцій, не дозволяють зробити висновки щодо вираженості процесу атеросклерозу.

Діагностика і трактування результатів

Для оцінки ліпідного профілю МЛ ДІЛА пропонує скористатися Програмою 112 «Ліпідний комплекс», в якій використовуються такі показники:

 • Холестерин
 • Тригліцериди
 • Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа-ліпопротеїди)
 • Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета-ліпопротеїди)
 • Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди)
 • Індекс атерогенності.

Порушення функції і/або складу ліпідів та ліпопротеїдів крові називається дисліпідемією і здатне самостійно або у взаємодії з іншими факторами ризику викликати прояви атеросклерозу. Високий ризик серцево-судинних захворювань, перш за все, пов'язаний з підвищенням загального холестерину і холестерину ліпопротеїдів низької щільності. Їх корекція можлива за рахунок зміни способу життя та своєчасного застосування терапії.
Поряд з цими порушеннями найбільшої уваги заслуговує так звана атерогенна ліпідна тріада, що характеризується підвищенням рівня ліпопротеїдів дуже низької щільності та тригліцеридів паралельно зі зниженням рівня холестерину ліпопротеїдів високої щільності.

Індекс атерогенності показує відношення атерогенних фракцій ЛПНЩ і ЛПДНЩ до антиатерогенної фракції ЛПВЩ. Завдяки обчисленню цього показника стає можливим визначення ймовірності формування атеросклеротичних змін.

Визначення показників ліпідного обміну відіграє значну роль у діагностиці захворювань серця і судин, зокрема, атеросклерозу і його наслідків на ранніх стадіях розвитку.

0 0
Дослідження і ціни
Наші відділення
Отримати результат